Đề tài Hoàn thiện hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại Công ty In và Văn hoá phẩm

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY IN VÀ VĂN HOÁ PHẨM 3

1.1. Đặc điểm chung về kinh doanh, quản lý. 3

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 3

1.1.2. Một số chỉ tiêu phản ánh quá trình hình thành và phát triển của Công ty In và văn hoá phẩm. 4

1.2. Đặc điểm quy trình công nghệ 4

1.3. Nhiệm vụ của Công ty 9

1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 10

1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty In và Văn hoá phẩm 15

1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán 15

1.5.2. Đặc điểm chung về tổ chức công tác kế toán 17

Chương II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY IN VÀ VĂN HOÁ PHẨM 26

2.1: Đặc điểm nguyên vật liệu, phân loại, tính giá, quản lý nguyên vật liệu tại Công ty In và Văn hoá phẩm 26

2.1.1. Đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu 26

2.1.2. Tính giá nguyên vật liệu 27

2.2. Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty In và Văn hoá phẩm. 28

2.2.1. Thực trạng hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty In và văn hoá phẩm 29

2.2.1.1. Các chứng từ ban đầu: 29

2.2.1.2. Phương pháp và trình tự hạch toán 30

2.2.2. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 42

2.2.2.1. Tài khoản sử dụng 42

2.2.2.2. Phương pháp hạch toán 42

Chương III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY IN VÀ VĂN HOÁ PHẨM 56

3.1 Đánh giá thực trạng về quản lý, sử dụng và hạch toán nguyên vật liệu 56

3.1.1 Ưu điểm 56

3.1.2. Một số hạn chế: 57

3.2. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty in và Văn hoá phẩm. 58

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện. 58

3.2.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện 59

3.3. Điều kiện thực hiện 60

KẾT LUẬN 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY