Đề tài Hoàn thiện cụng tỏc lập kế hoạch năm cho vật tư tại Cụng ty cao su Sao vàn

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. LẬP KẾ HOẠCH VẬT TƯ TRONG DOANH NGHIỆP 3

I. VẬT TƯ VÀ KẾ HOẠCH VẬT TƯ TRONG DOANH NGHIỆP. 3

1. Vật tư và quản lý vật tư trong doanh nghiệp. 3

1.1 Vật tư: 3

1.2. Quản lý vật tư trong doanh nghiệp 6

2. Kế hoạch vật tư trong hệ thống kế hoạch của doanh nghiệp. 7

2.1 Kế hoạch vật tư của doanh nghiệp. 7

2.2. Vị trí của Kế hoạch vật tư trong hệ thống kế hoạch của doanh nghiệp. 7

3. Nội dung của kế hoạch năm cho vật tư 10

3.1 Xác định tổng nhu cầu vật tư 10

3.2 Xác định nhu cầu dự trữ vật tư: 12

3.3 Nhu cầu vật tư cần mua sắm trong năm kế hoạch: 13

II. LẬP KẾ HOẠCH NĂM CHO VẬT TƯ TRONG DOANH NGHIỆP 13

1. Vai trũ của cụng tỏc lọ̃p kế hoạch năm cho vật tư trong doanh nghiệp 13

2. Quy trỡnh lập kế hoạch vật tư: 14

2.1. Nghiờn cứu và dự bỏo: 14

2.2 Thiết lập cỏc mục tiờu 15

2.3 Lựa chọn các phương thức, công cụ để đạt được mục tiêu 15

3. Các công cụ lập kế hoạch vật tư: 16

3.1. Mụ hỡnh quản trị hàng dự trữ: 17

3.2 Mụ hỡnh JIT (Just in time): 17

III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH NĂM CHO VẬT TƯ 18

1. Các yếu tố thuộc môi trường bờn ngoài doanh nghiệp: 18

1.1 Thị trường vật tư 18

1.2 Các nhà cung cấp vật tư: 19

2. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp: 19

2.1 Sứ mệnh và các chiến lược của doanh nghiệp: 19

2.2 Hệ thống thụng tin trong doanh nghiệp: 19

2.3 Bộ mỏy tổ chức làm cụng tỏc lập kế hoạch: 21

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VẬT TƯ TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG 22

I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN Lí VẬT TƯ TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG 22

1. Giới thiệu chung về Cụng ty cao su Sao vàng. 22

1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thành phỏt triển: 22

1.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh. 23

1.3. Cơ cấu tổ chức 24

2. Thực trạng vật tư và quản lý vật tư tại Công ty cao su Sao vàng 25

2.1 Phân loại vật tư. 25

2.2 Thực trạng cụng tỏc quản lý vật tư 28

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH NĂM CHO VẬT TƯ TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG. 33

1. Đánh giá kế hoạch năm cho vật tư của Công ty cao su Sao vàng. 33

1.1 Nội dung của kế hoạch năm cho vật tư: 33

1.2 Đánh giá kế hoạch vật tư của Công ty cao su Sao vàng. 39

2. Đánh giá công tác lập kế hoạch năm cho vật tư tại Công ty cao su 40

2.1. Về tổ chức bộ mỏy lập kế hoạch. 40

2. 2. Về quy trỡnh lập kế hoạch năm cho vật tư tại Công ty cao su Sao vàng. 42

2.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch 46

2.4. Việc sử dụng các công cụ phục vụ công tác lập kế hoạch vật tư. 47

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH NĂM CHO VẬT TƯ TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG. 49

I. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH NĂM CHO VẬT TƯ CỦA CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG 49

1. Áp dụng triệt để hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 49

2. Tạo động lực cho người lao động đặc biệt là các cán bộ công nhân viên làm công tác lập kế hoạch, cung ứng hay bảo quản vật tư. 50

3. Giảm biên chế, phân công công việc cụ thể đối với từng cán bộ sao cho phù hợp với chuyên môn và năng lực của họ. 51

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH NĂM CHO VẬT TƯ TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG. 52

1. Lựa chọn nhà cung ứng vật tư. 52

2. Hoàn thiện tổ chức bộ mỏy phục vụ cho cụng tỏc lập kế hoạch. 53

2.1 Đối với cán bộ lập kế hoạch: 53

2.2 Đối với cán bộ quản lý vật tư: 54

3. Sử dụng cỏc cụng cụ lập kế hoạch. 54

3.1. Làm tốt công tác sử dụng định mức tiêu hao vật tư tại các xí nghiệp và các xưởng sản xuất: 54

3.2. Xây dựng hệ thống thông tin đồng bộ: 55

3.3. Tăng cường việc sử dụng các công cụ, các mô hỡnh để phục vụ công tác lập kế hoạch: 56

4. Đầu tư cho công tác xây dựng chiến lược vật tư dài hạn 58

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY