Đề tài Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại Công ty BeeAhn Việt Nam

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 4I. Tuyển dụng nhân lực 41. Khái niệm 42. Căn cứ điều chỉnh 43. Mục đích 44. Các giai đoạn của tuyển dụng: 45. Nguồn tuyển dụng 5III. Quy trình tuyển dụng 7IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng lao động 9V. Đánh giá thựuc trạng của công tác tuyển dụng lao động 101. Đánh giá tổng quan về thực trạng của công tác tuyển dụng lao động ở nước ta hiện nay 102. Các chỉ tiêu đánh giá tuyển dụng 12CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY BEEAHN VIỆT NAM 14I. Thông tin chung về doanh nghiệp 14II. Quy trình tuyển dụng lao động của Công ty 15III. Đánh giá quy trình tuyển dụng và kết quả tuyển dụng của công ty 17IV. Thực trạng tuyển dụng lao động của công ty 18CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY BEEAHN VIỆT NAM 21I. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và quản lý nhân lực tại công ty 21II. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 25III. Những kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng 25KẾT LUẬN 27TÀI LIỆU THAM KHẢO 28

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 4

I. Tuyển dụng nhân lực 4

1. Khái niệm 4

2. Căn cứ điều chỉnh 4

3. Mục đích 4

4. Các giai đoạn của tuyển dụng: 4

5. Nguồn tuyển dụng 5

III. Quy trình tuyển dụng 7

IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng lao động 9

V. Đánh giá thựuc trạng của công tác tuyển dụng lao động 10

1. Đánh giá tổng quan về thực trạng của công tác tuyển dụng lao động ở nước ta hiện nay 10

2. Các chỉ tiêu đánh giá tuyển dụng 12

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY BEEAHN VIỆT NAM 14

I. Thông tin chung về doanh nghiệp 14

II. Quy trình tuyển dụng lao động của Công ty 15

III. Đánh giá quy trình tuyển dụng và kết quả tuyển dụng của công ty 17

IV. Thực trạng tuyển dụng lao động của công ty 18

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY BEEAHN VIỆT NAM 21

I. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và quản lý nhân lực tại công ty 21

II. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 25

III. Những kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng 25

KẾT LUẬN 27

TÀI LIỆU THAM KHẢO 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY