Đề tài Hoàn thiện công tác thu thuế ngoài quốc doanh huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 4

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THUẾ 4

NGOÀI QUỐC DOANH 4

I. một số vấn đề về thuế. 4

1. Khái niệm 4

1.1. Đặc điểm 4

2. Vai trò của thuế 5

2.1. Thuế Là công cụ chủ yếu huy động nguồn lực vật chất cho Nhà nước 5

2.2. Thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường 5

2.3. Thuế thực hiện vai trò phân phối của nguồn tài chính, góp phần đảm bảo công bằng xã hội 6

3. Phân loại thuế 7

3.1. Phân loại dựa theo phương thức tính thuế 7

3.1.1. Thuế trực thu : 7

3.1.2. Thuế gián thu 7

4. Một số sắc thuế đối với khu vực ngoài quốc doanh 8

4.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp 8

4.2. Thuế môn bài 9

4.3. Thuế giá trị gia tăng 10

4.4. Thuế nhà đất 12

4.5. Tiền thuê đất 13

4.6. Thuế tiêu thụ đặc biệt 15

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ NGOÀI QUỐC DOANH 17

1. Thuế ngoài quốc doanh. 17

2. Nhân tố ảnh hưởng tới công tác thu thuế ngoài quốc doanh. 17

2.1. Nhân tố khách quan 17

2.2. Nhân tố chủ quan 19

3. Nội dung công tác quản lý thuế ngoài quốc doanh. 20

3.1. Tổ chức bộ máy quản lý thu: 20

3.2. Triển khai thực hiện cơ chế chính sách thuế. 21

3.3. Công tác quản lý nguồn thu. 22

3.4. Tổ chức thực hiện các biện pháp hành thu. 23

CHƯƠNG II 24

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU THUẾ NGOÀI QUỐC DOANH 24

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO YÊN - LÀO CAI 24

I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN BẢO YÊN 24

1. Vị trí địa lý - đặc điểm tự nhiên. 24

1. Về điều kiện tự nhiên (1) 24

1.1. Về đất đai 24

1.2. Về khí hậu 25

1.3. Về thuỷ văn 25

2. Về kinh tế xã hội 25

2.1. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Bảo Yên giai đoạn 2000 -

2.2. So sánh một số chỉ tiêu kinh tế nông nghiệp của huyện đối với tỉnh Lào Cai 27

2.3. Tình hình dân số và lao động 27

3. Hệ thống kết cấu cơ sở hạ tầng của huyện (1) 28

3.1. Giao thông 28

3.2. Thuỷ lợi 29

3.3. Điện lưới 29

4. Thực trạng kinh tế - xã hội của h

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY