Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng nhập khẩu tại Chi Nhánh Công ty CP XNK Vật Tư Kỹ Thuật (Rexco) Tại Hà Nội

Phần I Tổng quan về Chi Nhánh Công ty CP XNK (REXCO) tại Hà Nội 4

1 Lịch sử hình thành và phát triển của Chi Nhánh Công ty CP XNK (REXCO) tại Hà Nội 4

2 Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của Chi Nhánh Công ty CP XNK Vật Tư Kỹ Thuật (Rexco) Tại Hà Nội 7

3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của REXCO-CNHN 10

4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của REXCO-CNHN 11

5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của REXCO-CNHN 13

5.1 Thông tin chung về tổ chức công tác kế toán 13

5.2 Hệ thống chứng từ kế toán 13

5.3 Hệ thống tài khoản kế toán 15

5.4 Hệ thống sổ kế toán 19

5.5 Hệ thống báo cáo kế toán 22

Phần II Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại Chi Nhánh Cty CP XNK Vật Tư Kỹ Thuật (Rexco) Tại Hà Nội 24

1 Phương thức NK và thanh toán tại REXCO-CNHN 24

2 Kế toán tiêu thụ hàng NK tại REXCO-CNHN 26

2.1 Chứng từ và luân chuyển chứng từ 26

2.2 Kế toán giá vốn hàng hoá NK tiêu thụ 31

2.3 Kế toán doanh thu bán hàng 37

2.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 39

2.5 Kế toán thanh toán với khách hàng 41

3 Kế toán CF và xác định KQ tiêu thụ hàng NK tại REXCO-CNHN 45

3.1 Kế toán chi phí thu mua hàng NK 45

3.2 Kế toán chi phí quản lý DN 46

3.3 Kế toán xác định KQ tiêu thụ hàng NK 49

Phần III Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại Chi Nhánh Công ty CP XNK Vật Tư Kỹ Thuật (Rexco) Tại Hà Nội 51

1

Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định KQ tiêu thụ hàng NK tại REXCO-CNHN 51

2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định KQ tiêu thụ hàng NK tại REXCO-CNHN 55

Kết luận 61

Danh mục tài liệu tham khảo 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY