Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần Cầu Đuống - Sông Hóa

* Tài khoản sử dụngTại Công ty có sử dụng một số tài khoản sau để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ:- TK 211: TSCĐ hữu hình + TK 2111: Nhà cửa, vật kiến trúc + TK 2112: Máy móc, thiết bị + TK 2113: Phương tiện vận tải truyền dẫn + TK 2114: Thiết bị, dụng cụ quản lý + TK 2118: TSCĐ khác- TK 212: TSCĐ thuê tài chính- TK 213: TSCĐ vô hình + TK 2131: Quyền sử dụng đất + TK 2132: Quyền phát hành + TK 2133: Bản quyền, bằng sáng chế + TK 2134: Nhãn hiệu hàng hóa + TK 2135: Phần mềm máy tính + TK 2136: Giấy phép và giầy phép nhượng quyền. + TK 2138: TSCĐ vô hình khác- TK 241: Xây dựng cơ bản dở dang + TK 2411: Mua sắm TSCĐ + TK 2412: Xây dựng cơ bản + TK 2413: Sửa chữa lớn TSCĐ * Trình tự hạch toán tổng hợp TSCĐ tại Công tyHàng ngày, căn cứ vào các biên bản giao nhận TSCĐ, hoá đơn GTGT, biên bản thanh lý đã được kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, kế toán cập nhập số liệu theo các bảng biểu đã thiết kế sẵn trong máy tính. Theo quy trình của phần mềm các thông tin được tự động nhập vào sổ Nhật ký chung và các thẻ TSCĐ, sổ chi tiết TK 211, sổ cái TK 211, TK 213, TK 214. Cuối tháng, kế toán thực hiện lập các báo cáo tài chính.

* Tài khoản sử dụng

Tại Công ty có sử dụng một số tài khoản sau để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ:

- TK 211: TSCĐ hữu hình

+ TK 2111: Nhà cửa, vật kiến trúc

+ TK 2112: Máy móc, thiết bị

+ TK 2113: Phương tiện vận tải truyền dẫn

+ TK 2114: Thiết bị, dụng cụ quản lý

+ TK 2118: TSCĐ khác

- TK 212: TSCĐ thuê tài chính

- TK 213: TSCĐ vô hình

+ TK 2131: Quyền sử dụng đất

+ TK 2132: Quyền phát hành

+ TK 2133: Bản quyền, bằng sáng chế

+ TK 2134: Nhãn hiệu hàng hóa

+ TK 2135: Phần mềm máy tính

+ TK 2136: Giấy phép và giầy phép nhượng quyền.

+ TK 2138: TSCĐ vô hình khác

- TK 241: Xây dựng cơ bản dở dang

+ TK 2411: Mua sắm TSCĐ

+ TK 2412: Xây dựng cơ bản

+ TK 2413: Sửa chữa lớn TSCĐ

* Trình tự hạch toán tổng hợp TSCĐ tại Công ty

Hàng ngày, căn cứ vào các biên bản giao nhận TSCĐ, hoá đơn GTGT, biên bản thanh lý đã được kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, kế toán cập nhập số liệu theo các bảng biểu đã thiết kế sẵn trong máy tính. Theo quy trình của phần mềm các thông tin được tự động nhập vào sổ Nhật ký chung và các thẻ TSCĐ, sổ chi tiết TK 211, sổ cái TK 211, TK 213, TK 214. Cuối tháng, kế toán thực hiện lập các báo cáo tài chính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY