Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty TNHH thương mại VIC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIC 3

1. Lịch sử hình thành và phát triển 3

2. Kết quả kinh doanh một số năm gần đây 5

3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 9

3.1. Ngành nghề kinh doanh 9

3.2.Quy trình sản xuất, quy trình công nghệ 9

4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 11

5. Tổ chức công tác kế toán 13

5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 13

5.2.Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 15

5.3.Giới thiệu về phần mềm kế toán 17

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ HIỆU QỦA SỬ DỤNG YẾU TỐ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIC 19

1. Tình hình chung về quản lý nguyên vật liệu trong Công ty 19

2. Đánh giá tổ chức kế toán yếu tố nguyên vật liệu tại Công ty. 20

2.1 Phân loại yếu tố nguyên vật liệu. 20

2.2 Nhiệm vụ kế toán yếu tố nguyên vật liệu. 22

2.3 Phương pháp xác định giá yếu tố nguyên vật liệu. 22

2.3.1 Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho 22

2.3.2 Giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho. 23

2.4 Công tác tổ chức các chứng từ và hệ thống luân chuyển chứng từ. 24

2.4.1 Phiếu nhập kho. 24

2.4.2 Phiếu xuất kho. 26

2.5 Hệ thống sổ sách 32

2.5.1 Tại kho 32

2.5.2 Tại phòng kế toán 34

2.6 Tổ chức kế toán tổng hợp và nội dung chi tiết kế toán tổng hợp 37

2.6.1 Hệ thống tài khoản sử dụng 37

2.6.2 Nguyên tắc hạch toán 37

2.7 Qui trình tổng hợp công tác kế toán nguyên vật liệu 47

2.7.1 Đặc điểm và cách thức tiến hành 47

2.7.2 Mô hình qui trình 48

2.7.3 Lập các chứng từ ghi sổ nghiệp vụ nhập-xuất vật liệu 50

3. Đánh giá hiệu quả sử dụng yếu tố nguyên vật liệu 55

CHƯƠNG III. BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIC 58

1. Những điểm mạnh 58

1.1 Trong công tác quản trị yếu tố nguyên vật liệu 58

1.2 Trong công tác kế toán yếu tố nguyên vật liệu 58

2. Những hạn chế. 59

2.1 Trong công tác quản trị yếu tố nguyên vật liệu 59

2.2 Trong công tác kế toán 61

3. Một số ý kiến đề xuất 61

3.1 Với Nhà nước 61

3.2 Với ban lãnh đạo Công ty 62

3.3 Với công tác kế toán 64

4.Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu. 66

KẾT LUẬN 69

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY