Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội

Lời nói đầu . 01

Chương 1:Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất . 03

1.1. Sự cần thiết của kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất . . 03

1.1.1. Khái niệm . 03

1.1.2. Đặc điểm 03

1.1.3. Yêu cầu quản lý . . 03

1.1.4. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp 04

1.2. Phân loại, đánh giá nguyên vật liệu 05

1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu . 05

1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu . . 06

1.2.2.1. Mục đích của việc đánh giá nguyên vật liệu . 06

1.2.2.2.Cácnguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu . 06

1.2.2.3. Giá vốn thực tế của nguyên vật liệu nhập kho và xuất kho 07

1.3. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu . 12

1.3.1. Khái niệm . 12

1.3.2.Chứng từ kế toán sử dụng . 12

1.3.2. Các phương pháp hạch toán chi tiết . 12

1.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu . 16

1.4.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thườngxuyên(KKTX) . 16

1.4.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ(KKĐK) . 22

1.5. Kiểm kê và đánh giá vật tư . 24

1.5.1.Khái niệm . 24

1.5.2.Kế toán các nghiệp vụ liên quan tới kiểm kê và đánh giá lại vật tư .25

1.5.2.1.Trường hợp kiểm nhận vật tư 25

1.5.2.2.Trường hợp kiểm kê vật tư . 26

1.5.2.3.Trường hợp đánh giá lại vật tư . . 26

1.5.3.Phương pháp kế toán xử lý kết quả kiểm kê và đánh giá lại vật tư .27

1.5.3.1.Đối với trường hợp kiểm nhận vật tư 27

1.5.3.2.Đối với trường hợp kiểm kê nguyên vật liệu . 28

1.5.3.3.Đối với trường hợp đánh giá lại vật tư . 28

1.6.Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho . 28

1.6.1.Mục đích . 28

1.6.2.Nguyên tắc . 28

1.6.3.Tài khoản sử dụng . 29

1.6.4.Phương pháp kế toán . 29

1.7.Các hình thức sổ kế toán . 29

1.7.1.Khái niệm . 30

1.7.2.Hình thức sổ kế toán nhật ký chung . 30

1.7.3.Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ . 31

1.7.4.Hình thức sổ kế toán nhật ký sổ cái . 32

1.7.5.Hình thức sổ kế toán nhật ký chứng từ 32

1.8.Việc áp dụng kế toán máy trong công tác kế toán nguyên vật liệu 33

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội . 36

1 2.1. Đặc điểm chung về công ty Cổ Phần Dệt Kim Hà Nội . 36

2.1.1. Lịch sử hình thành 36

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 38

2.1.3.Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty . 39

2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty . 40

2.1.4.1.Bộ máy kế toán . 41

2.1.4.2.Nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán . 42

2.1.4.3. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty . 42

2.1.4.4.Giới thiệu về phần mềm kế toán công ty đang sử dụng . 42

2.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội 43

2.2.1.Đặc điểm nguyên vật liệu và quản lý nguyên vật liệu tại công ty 43

2.2.2. Phân loại nguyên vật liệu tại công ty . 44

2.2.3. Đánh giá nguyên vật liệu tại công ty . 44

2.2.4Thủ tục nhập, xuất chứng từ sử dụng . . 48

2.2.5. Tổ chức khai báo mã hóa ban đầu . 54

2.2.6.Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại kho . 60

2.2.7. Kế toán nguyên vật liệu tại phòng kế toán 61

2.2.8. Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại công ty . 80

Chương 3:Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội . 81

3.1. Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty . 81

3.2.Đánh giá thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty . 81

3.3. Một số đề xuất nhằm đẩy mạnh công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty . 84

1.1.1.1.1 Kết luận . 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY