Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty hỗ trợ các hợp tác xã và xí nghiệp nhỏ

Công tác kế toán thực hiện tập trung với chức năng thu thập và sử lý thông tin, đồng thời cung cấp thông tin kinh tế cần thiết phục vụ cho công tác quản lý.- Lập và thực hiện tốt kế hoạch tài chính của công ty nhằm đảm bảo duy trì sự tăng trưởng vững chắc của công ty . Mọi công việc kế toán đều được thực hiện ở phòng kế toán ( chịu sự kiểm soát của kế toán trưởng). Không tổ chức kế toán riêng ở các bộ phận mà chỉ phân công công việc cho kế toán viên tạo điều kiện kiểm tra, kiểm soát, chỉ đạo nghiệp vụ, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của kế toán trưởng cũng như sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty.- Tổ chức thống kê , ghi chép sổ sách ban đầu chính xác ,thống nhất biểu bảng tổng hợp chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh cũng như phản ánh chính xác kịp thời giá thành sản phẩm.

Công tác kế toán thực hiện tập trung với chức năng thu thập và sử lý thông tin, đồng thời cung cấp thông tin kinh tế cần thiết phục vụ cho công tác quản lý.

- Lập và thực hiện tốt kế hoạch tài chính của công ty nhằm đảm bảo duy trì sự tăng trưởng vững chắc của công ty .

Mọi công việc kế toán đều được thực hiện ở phòng kế toán ( chịu sự kiểm soát của kế toán trưởng). Không tổ chức kế toán riêng ở các bộ phận mà chỉ phân công công việc cho kế toán viên tạo điều kiện kiểm tra, kiểm soát, chỉ đạo nghiệp vụ, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của kế toán trưởng cũng như sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty.

- Tổ chức thống kê , ghi chép sổ sách ban đầu chính xác ,thống nhất biểu bảng tổng hợp chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh cũng như phản ánh chính xác kịp thời giá thành sản phẩm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY