Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Cầu 12

Lời nói đầu 01

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 03

1.1. Quá trình hình thành & phát triển của Công ty Cổ phần Cầu 12. 03

1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cầu 12 06

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Cầu 12. 07

1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Cầu 12. 15

1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Cầu 12. 15

1.4.2.Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty Cổ phần Cầu 12. 18

- Hệ thống chứng từ.

- Hệ thống tài khoản.

- Hệ thống sổ kế toán.

- Hệ thống báo cáo kế toán.

PHẦN II: THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 21

2.1. Khái quát về công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cầu 12. 21

2.2. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Cầu 12. 24

2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 24

2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 30

2.2.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 33

2.2.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 37

2.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất. 42

2.2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang. 45

2.2.7. Tính giá thành sản phẩm xây lắp. 45

PHẦN III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM HOÀN THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 65

3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoàn thành tại Công ty Cổ phần cầu 12. 65

3.1.1.Ưu điểm. 66

3.1.2. Một số tồn tại trong công tác hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành tại Công ty Cổ phần Cầu 12. 68

- Luân chuyển chứng từ.

- Phương pháp tính giá thành.

- Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung.

3.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác công tác hạch toán chi phí sản xuất & tính giá hành tại Công ty Cổ phần Cầu 12. 69

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần cầu 12. 69

3.2.2. Các yêu cầu hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm. 69

3.2.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cầu 12. 69

3.2.4. Một số biện pháp giảm chi phí sản xuất & hạ giá thành sản phẩm. 71

- Tiết kiệm nguyên vật liệu.

- Tăng năng suất lao động.

- Giảm chi phí sử dụng máy thi công.

- Giảm các khoản chi phí sản xuất chung.

3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần cầu 12. 72

- Về phía nhà nước.

- Về phía Công ty.

*KẾT LUẬN 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY