Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Miền Tây – Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương 1 : Giới thiệu chung về Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Miền Tây. 2

CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MIỀN TÂY 3

1.1 - Quá trình hình thành và phát triển 3

1.1.1.Thông tin chung 3

1.1.2. Lịch sử ra đời và sự thay đổi hình thức pháp lý 3

1.2 - Khái quát đặc điểm ngành nghề 4

1.2.1. Khái quát về ngành nghề kinh doanh 4

1.2.2. Đặc điểm về lao động 4

1.2.3. Đặc điểm về nguyên vật liệu và máy móc thiết bị 5

1.2.4. Mô tả một quá trình sản xuất 6

1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần xây dựng miền tây 10

1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy công tác kế toán 10

1.4.2. Tổ chức hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ 12

1.4.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 13

1.4.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 16

1.4.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 18

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG MIỀN TÂY 19

2.1. một số vấn đề chung về quản lý và hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng miền tây. 19

2.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 24

2.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 32

2.3.1 Phương pháp tính và trả lương cho công nhân trực tiếp thi công. 32

2.3.2 Nội dung hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 35

2.4. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. 50

2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 56

2.6.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 56

2.5.3. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành. 59

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG MIỀN TÂY. 64

3.1. Nhận xét chung về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh và hạch toán kế toán tại công ty xây dựng miền tây. 64

3.2. Đánh giá tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng Miền Tây. 66

3.2.1. Về tổ chức luân chuyển chứng từ. 68

3.2.2 Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 69

3.2.3. Về hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 70

3.2.4. Về tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 72

3.2.5. Công tác kế toán quản trị. 72

3.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 73

3.4. Quan điểm và yêu cầu hoàn thiện. 75

3.5. Một số giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng Miền Tây . 76

3.5.1. Về tổ chức luân chuyển chứng từ. 76

3.5.2. Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 77

3.5.3. Về hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 78

3.5.4. Hoàn thiện hạch toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 78

3.5.5. Đẩy mạnh công tác kế toán quản trị 80

3.5.6. Áp dụng máy tính cho hạch toán kế toán. 80

KẾT LUẬN 82

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY