Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Miền Tây – Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương 1 : Giới thiệu chung về Cụng Ty Cổ Phần Xõy Dựng Miền Tõy. 2

CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MIỀN TÂY 3

1.1 - Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển 3

1.1.1.Thụng tin chung 3

1.1.2. Lịch sử ra đời và sự thay đổi hỡnh thức phỏp lý 3

1.2 - Khái quát đặc điểm ngành nghề 4

1.2.1. Khỏi quỏt về ngành nghề kinh doanh 4

1.2.2. Đặc điểm về lao động 4

1.2.3. Đặc điểm về nguyên vật liệu và máy móc thiết bị 5

1.2.4. Mụ tả một quỏ trỡnh sản xuất 6

1.4. Tổ chức cụng tỏc kế toỏn tại cụng ty cổ phần xõy dựng miền tõy 10

1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy công tác kế toán 10

1.4.2. Tổ chức hệ thống chứng từ và luõn chuyển chứng từ 12

1.4.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toỏn 13

1.4.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toỏn 16

1.4.5. Tổ chức hệ thống bỏo cỏo kế toỏn 18

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG MIỀN TÂY 19

2.1. một số vấn đề chung về quản lý và hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm xõy lắp tại cụng ty xõy dựng miền tõy. 19

2.2. Hạch toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp: 24

2.3. Hạch toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp. 32

2.3.1 Phương pháp tính và trả lương cho công nhân trực tiếp thi công. 32

2.3.2 Nội dung hạch toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp. 35

2.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 50

2.5. Tổng hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm. 56

2.6.1. Tổng hợp chi phớ sản xuất 56

2.5.3. Tớnh giỏ thành sản phẩm hoàn thành. 59

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG MIỀN TÂY. 64

3.1. Nhận xét chung về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh và hạch toỏn kế toỏn tại cụng ty xõy dựng miền tõy. 64

3.2. Đánh giá tỡnh hỡnh hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại cụng ty xõy dựng Miền Tõy. 66

3.2.1. Về tổ chức luõn chuyển chứng từ. 68

3.2.2 Về hạch toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp. 69

3.2.3. Về hạch toỏn chi phớ sử dụng mỏy thi cụng. 70

3.2.4. Về tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm. 72

3.2.5. Cụng tỏc kế toỏn quản trị. 72

3.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toỏn kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm. 73

3.4. Quan điểm và yêu cầu hoàn thiện. 75

3.5. Một số giải phỏp hoàn thiện cụng tỏc hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại cụng ty xõy dựng Miền Tõy . 76

3.5.1. Về tổ chức luõn chuyển chứng từ. 76

3.5.2. Về hạch toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp. 77

3.5.3. Về hạch toỏn chi phớ sử dụng mỏy thi cụng. 78

3.5.4. Hoàn thiện hạch toỏn chi tiết chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm. 78

3.5.5. Đẩy mạnh công tác kế toán quản trị 80

3.5.6. Áp dụng mỏy tớnh cho hạch toỏn kế toỏn. 80

KẾT LUẬN 82

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY