Đề tài Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất tại công ty Lắp máy và Xây dựng số 1 Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần I. SỰ CẦN THIẾT CỦA HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CHO CÔNG NHÂN SẢN XUẤT TRONG CÁC TỔ CHỨC 2

I. Các khái niệm cơ bản 2

1. Quan điểm Quản Trị Tài Nguyên Nhân Sự – Nguyễn Hữu Thân 2

2. Quan điểm của giáo trình Quản Trị Nhân Lực 2

3. Quan điểm của bản thân 3

II. Tác dụng và ý nghĩa của công tác đào tạo và phát triển NNL 3

1. Tác dụng 3

2. Ý nghĩa 5

III. Nội dung của hoạt động đào tạo và phát triển NNL 5

1. Các phương pháp đào tạo và phát triển NNL 5

1.1. Đào tạo trong công việc 5

1.2. Đào tạo ngoài công việc 8

2. Tiến trình xây dựng quá trình đào tạo 11

IV. Sự cần thiết phải nghiên cứu vấn đề đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất 16

1. Cơ sở hình thành nhu cầu đào tạo và phát triển 16

2. Khoa học công nghệ phát triển đòi hỏi công nhân sản xuất phải có trình độ cao mới đáp ứng được nhu cầu 17

3. Xuất phát từ mục tiêu kinh tế của tổ chức là tối đa hoá lợi nhuận cũng như tạo động lực cho người lao động 17

4. Tác động của quá trình toàn cầu hoá kinh tế 18

Phần II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CHO CÔNG NHÂN SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI. 20

I. Đặc điểm của công ty có ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất 20

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 20

2. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của công ty 20

3. Đặc điểm sản xuất kinh doan, quy trình công nghệ và máy móc thiết bị của công ty 22

4. Đặc điểm đội ngũ lao động của công ty 24

II. Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển đội ngũ công nhân sản xuất của công ty 25

a. Xác định nhu cầu đào tạo 27

b. Xác định mục tiêu đào tạo 28

c. Xác định đối tượng đào tạo 28

d. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo 28

e. Lựa chọn phương pháp đào tạo 29

f. Lựa chọn người dạy và đào tạo người dạy 30

g. Đánh giá chương trình đào tạo 30

III. Đánh giá hiệu quả của quá trình đào tạo và đánh giá công tác đào tạo 32

1. Thông qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty qua 3 năm 32

2. Đánh giá công tác đào tạo của công ty 32

3. Đánh giá mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội, thách thức đối với công ty trong công tác đào tạo và phát triển 33

Phần III. GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CHO CÔNG NHÂN SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI 34

I. Phương hướng phát triển của công ty 34

II. Giải pháp 34

III. Kiến nghị 37

KẾT LUẬN 38

DANH MỤC TÀI LIÊU THAM KHẢO 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY