Đề tài Hoàn thiện cơ chế quản lý doanh thu chi phí đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở nước ta

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I

KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH VÀ NỘI DUNG CỦA QUẢN LÝ DOANH THU CHI PHÍ ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH. 5

1.1. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 5

1.1.1 Khái niệm và phân loại DN-NQD: 5

1.1.2. Vai trò của khu vực kinh tế NQD trong nền kinh tế: 7

1.2. Nội dung của công tác quản lý doanh thu chi phí đối với DNNQD: 9

1.2.1. Quản lý doanh thu đối với doanh nghiệp NQD: 10

1.2.2. Quản lý chi phí đối với doanh nghiệp NQD: 11

1.2.3. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp: 16

1.3. Mục đích của cơ chế quản lý doanh thu chi phí đối với DNNQD: 17

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DOANH THU CHI PHÍ KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 19

2.1. Quy trình quản lý doanh thu chi phí DNNQD hiện nay: 19

2.1.1 Đối với các doanh nghiệp: 19

2.1.2. Đối với hộ kinh doanh 29

2.2. Đánh giá, thực trạng công tác quản lý doanh thu chi phí DNNQD 31

2.2.1 Quản lý doanh thu 31

2.2.2. Quản lý chi phí 36

2.3. Đánh giá nhận xét về những nguyên nhân cơ bản của những yếu kém còn tồn tại 43

CHƯƠNG III

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DOANH THU CHI PHÍ ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 48

3.1. Nâng cao hiệu quả xác định doanh thu, chi phí chịu thuế 48

a) Đối với doanh nghiệp NQD 48

b) Đối với hộ kinh doanh cá thể 49

3.2. Về quy trình quản lý doanh thu chi phí 51

3.3. Tập trung chỉ đạo tốt việc quản lý những ngành nghề và lĩnh vực mang tính đặc thù 53

3.4. Hoàn thiện chế độ quản lý hoá đơn chứng từ 56

3.5. Tăng cường công tác kế toán kiểm toán 57

3.6. Các giải pháp hỗ trợ khác 58

Kết luận 60

Danh mục tham khảo 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY