Đề tài Hoàn thiện chế độ kế toán hiện hành về chi phí theo dự toán

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1Phần I: Cơ sở lý luận về chi phí theo dự toán. 21.1: Khái niệm và bản chất của chi phí theo dự toán. 21.1.1.Khái niệm chi phí theo dự toán: 21.1.2.Bản chất của chi phí theo dự toán: 21.2.N ội dung và nguyên tắc hạch toán chi phí theo dự toán: 21.2.1: N ội dung và nguyên tắc hạch toán chi phí trả trước 31.2.2:Nội dung và nguyên tắc hạch toán chi phí phải trả: 51.3.Kinh nghiệm kế toán chi phí theo dự toán tại một số nước trên thế giới: 6Phần II: Chế độ kế toán Viêt Nam hiện hành về kế toán chi phí theo dự toán. 82.1:Khái quát lịch sử chế độ kế toán về chi phí theo dự toán ở việt Nam 82.1.1:Giai đoạn từ năm 1995 (sau khi ban hành quyết định 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995) 82.1.2:Giai đoạn kế toán sau khi ban hànhQuyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001. 132.2Thực trạng chế độ kế toán Việt Nam hiện hành về kế toán chi phí theo dự toán trong chế độ kế toán Việt Nam hiện hành(theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/3/2006) 152.2.1.Kế toán chi phí trả trước: 152.2.2:Kế toán chi phí phải trả 162.2.3:Sơ đồ hạch toán 20Phần III. 23Một số ý kiến đóng góp hoàn thiện chế độ kế toán VN hiện hành về kế toán chi phí theo dự toán: 23Kết luận 26

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Phần I: Cơ sở lý luận về chi phí theo dự toán. 2

1.1: Khái niệm và bản chất của chi phí theo dự toán. 2

1.1.1.Khái niệm chi phí theo dự toán: 2

1.1.2.Bản chất của chi phí theo dự toán: 2

1.2.N ội dung và nguyên tắc hạch toán chi phí theo dự toán: 2

1.2.1: N ội dung và nguyên tắc hạch toán chi phí trả trước 3

1.2.2:Nội dung và nguyên tắc hạch toán chi phí phải trả: 5

1.3.Kinh nghiệm kế toán chi phí theo dự toán tại một số nước trên thế giới: 6

Phần II: Chế độ kế toán Viêt Nam hiện hành về kế toán chi phí theo dự toán. 8

2.1:Khái quát lịch sử chế độ kế toán về chi phí theo dự toán ở việt Nam 8

2.1.1:Giai đoạn từ năm 1995 (sau khi ban hành quyết định 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995) 8

2.1.2:Giai đoạn kế toán sau khi ban hànhQuyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001. 13

2.2Thực trạng chế độ kế toán Việt Nam hiện hành về kế toán chi phí theo dự toán trong chế độ kế toán Việt Nam hiện hành(theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/3/2006) 15

2.2.1.Kế toán chi phí trả trước: 15

2.2.2:Kế toán chi phí phải trả 16

2.2.3:Sơ đồ hạch toán 20

Phần III. 23

Một số ý kiến đóng góp hoàn thiện chế độ kế toán VN hiện hành về kế toán chi phí theo dự toán: 23

Kết luận 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY