Đề tài Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty xi măng và xây dựng công trình Lạng Sơn

Lời nói đầu 1

Chương I: Thực trạng thực hiện chiến lược ở Công ty xi măng và xây dựng công trình Lạng Sơn 2

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2

1. Sự ra đời của Công ty 2

2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 2

3. Cơ cấu tổ chức và lao động của Công ty xi măng và XDCT Lạng Sơn 3

3.1. Cơ cấu tổ chức 3

3.2. Cơ cấu lao động 6

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 7

II. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác hoạch định và thực hiện chiến lược của Công ty xi măng và XDCT Lạng Sơn 8

1. Đặc điểm tổ chức sản xuất 8

2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất xi măng ở Công ty 9

3. Đặc điểm về máy móc thiết bị 11

4. Đặc điểm về nguyên vật liệu 11

5. Đặc điểm về vốn kinh doanh 12

6. Đặc điểm về thị trường và khách hàng 12

7. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua một số chỉ tiêu tổng hợp 13

III. Thực trạng công tác xây dựng và thực hiện chiến lược của Công ty xi măng và XDCT Lạng Sơn 14

1. Xác định mục tiêu 14

2. Phân tích môi trường 16

2.1. Phân tích môi trường bên ngoài 16

2.1.1. Môi trường quốc tế 16

2.1.2. Môi trường quốc dân 17

2.2. Môi trường ngành 20

2.2.1. Khách hàng 20

2.2.2. Nhà cung ứng 21

2.2.3. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 21

2.2.4. Đối thủ cạnh tranh 22

2.2.5. Sản phẩm thay thế 22

2.3. Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp 22

2.3.1. Phân tích bộ máy quản lý 22

2.3.2. Nhân sự 22

2.3.3. Hoạt động marketing 23

3. Phân tích môi trường SWOT 23

4. Tổ chức thực hiện chiến lược 24

4.1. Về thực hiện chiến lược sản xuất 24

4.2. Về thực hiện kế hoạch các mục tiêu 25

5. Đánh giá công tác thực hiện chiến lược tại Công ty 25

a. Những thành tựu đạt được 25

b. Những vấn đề còn tồn tại 26

Chương II: Một số giải pháp hoạch định chiến lược kinh doanh đến năm 2010 của Công ty xi măng và xây dựng công trình Lạng Sơn 27

I. Phương hướng nhiệm vụ công tác của Công ty trong những năm tới 27

II. Một số giải pháp hoạch định chiến lược đến năm 2010 của Công ty Xi măng và xây dựng công trình Lạng Sơn 30

1. Đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất 30

2. Xác định chính xác mục tiêu và phân tích môi trường 31

2.1. Xác định chính xác mục tiêu phát triển 31

2.2. Phân tích môi trường kinh doanh 31

3. Mở rộng công tác nghiên cứu thị trường nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh về sản phẩm 32

Kết luận 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY