Đề tài Hình tượng Crêông trong vở bi kịch Ăngtigôn

MỤC LỤCA. MỞ ĐẦU 11. Lí do chọn đề tài: 12. Lịch sử ghiên cứu vấn đề: 23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 34. Phương pháp nghiên cứu: 35. Giới thuyết thuật ngữ 46. Cấu trúc đề tài 4B/ NỘI DUNG 5Chương 1: Cơ sở lí luận của đề tài 51.1. Bi kịch Hi Lạp - niềm tự hào của văn minh Hy Lạp 51.2. Xôphôclơ - Hôme của nghệ thuật kịch 71.2.1. Cuộc đời 71.2.2. Sự nghiệp sáng tác 91.3. Ăngtigôn - vở bi kịch đặc sắc của Xôphôclơ 101.4. Một số khái niệm 111.4.1. Bi kịch. 111.4.2. Hình tượng nghệ thuật. 121.4.3. Nhân vật văn học. 13Chương 2: Hình tượng Crêông trong vở bi kịch Ăngtigôn 152.1. Crêông - hiện thân của cường quyền, bạo ngược 152.2. Crêông - hiện thân của chuyên chế, độc đoán 172.3. Crêông - hiện thân của chủ nghĩa cá nhân vị kỉ 192.4 Giá trị của hình tượng Crêông trong vở bi kịch 212.5 Nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật của Xôphôclơ 21C. PHẦN KẾT THÚC 24TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU 1

1. Lí do chọn đề tài: 1

2. Lịch sử ghiên cứu vấn đề: 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 3

4. Phương pháp nghiên cứu: 3

5. Giới thuyết thuật ngữ 4

6. Cấu trúc đề tài 4

B/ NỘI DUNG 5

Chương 1: Cơ sở lí luận của đề tài 5

1.1. Bi kịch Hi Lạp - niềm tự hào của văn minh Hy Lạp 5

1.2. Xôphôclơ - Hôme của nghệ thuật kịch 7

1.2.1. Cuộc đời 7

1.2.2. Sự nghiệp sáng tác 9

1.3. Ăngtigôn - vở bi kịch đặc sắc của Xôphôclơ 10

1.4. Một số khái niệm 11

1.4.1. Bi kịch. 11

1.4.2. Hình tượng nghệ thuật. 12

1.4.3. Nhân vật văn học. 13

Chương 2: Hình tượng Crêông trong vở bi kịch Ăngtigôn 15

2.1. Crêông - hiện thân của cường quyền, bạo ngược 15

2.2. Crêông - hiện thân của chuyên chế, độc đoán 17

2.3. Crêông - hiện thân của chủ nghĩa cá nhân vị kỉ 19

2.4 Giá trị của hình tượng Crêông trong vở bi kịch 21

2.5 Nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật của Xôphôclơ 21

C. PHẦN KẾT THÚC 24

TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY