Đề tài Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCChương 1: HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 21.1 Lưu thông tiền tệ 21.1.1 Khái niệm lưu thông tiền tệ 21.1.2 Hai hình thức lưu thông tiền tệ 21.2 Thanh toán tiền tệ 31.2.1 Thanh toán dùng tiền mặt 31.2.2 Thanh toán không dùng tiền mặt 41.3 Nguồn gốc và vai trò của các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 41.3.1 Nguồn gốc của thanh toán không dùng tiền mặt 41.3.2 Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt 51.4 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 71.4.1 Thanh toán bằng Séc 81.4.2 Thanh toán bằng thẻ 101.4.3 Thanh toán bằng thư tín dụng L/C 131.4.4 Ủy nhiêm thu 141.4.5 Ủy nhiệm chi 15Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 172.1 Thực trạng chung về các hình thức TTKDTM ở Việt Nam thời gian qua 172.1.1 Những thành tựu trong hoạt động TTKDTM ở Việt Nam thời gian qua 172.1.2 Những hạn chế trong thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam và các nguyên nhân 192.2 Thực trạng của từng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt 242.2.1 Tình hình thanh toán bằng Séc 242.2.2 Thanh toán bằng thẻ thanh toán 252.2.3 Thanh toán bằng các hình thức khác 29Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM 323.1 Định hướng phát triển hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam 323.2 Giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 333.2.1 Áp dụng chung cho các phương thức 333.2.2 Áp dụng cho từng phương thức 373.3 Một số kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt 403.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước 403.3.2 Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nước 413.3.3 Đối với khách hàng 42

MỤC LỤC

Chương 1: HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 2

1.1 Lưu thông tiền tệ 2

1.1.1 Khái niệm lưu thông tiền tệ 2

1.1.2 Hai hình thức lưu thông tiền tệ 2

1.2 Thanh toán tiền tệ 3

1.2.1 Thanh toán dùng tiền mặt 3

1.2.2 Thanh toán không dùng tiền mặt 4

1.3 Nguồn gốc và vai trò của các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 4

1.3.1 Nguồn gốc của thanh toán không dùng tiền mặt 4

1.3.2 Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt 5

1.4 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 7

1.4.1 Thanh toán bằng Séc 8

1.4.2 Thanh toán bằng thẻ 10

1.4.3 Thanh toán bằng thư tín dụng L/C 13

1.4.4 Ủy nhiêm thu 14

1.4.5 Ủy nhiệm chi 15

Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 17

2.1 Thực trạng chung về các hình thức TTKDTM ở Việt Nam thời gian qua 17

2.1.1 Những thành tựu trong hoạt động TTKDTM ở Việt Nam thời gian qua 17

2.1.2 Những hạn chế trong thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam và các nguyên nhân 19

2.2 Thực trạng của từng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt 24

2.2.1 Tình hình thanh toán bằng Séc 24

2.2.2 Thanh toán bằng thẻ thanh toán 25

2.2.3 Thanh toán bằng các hình thức khác 29

Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM 32

3.1 Định hướng phát triển hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam 32

3.2 Giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 33

3.2.1 Áp dụng chung cho các phương thức 33

3.2.2 Áp dụng cho từng phương thức 37

3.3 Một số kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt 40

3.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước 40

3.3.2 Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nước 41

3.3.3 Đối với khách hàng 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY