Đề tài Hiệu quả sử dụng công cụ chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong thập kỷ 90 và những năm đầu thế kỷ 21

MỤC LỤC

Lời mở đầu Trang 1

Phần I: lý luận chung về chính sách tiền tệ và các công cụ của chính sách tiền tệ 2

I. Khái niệm chung về chính sách tiền tệ

II. Hệ thống các mục tiêu của chính sách tiền tệ 3

1. Mục tiêu cuối cùng

1.1 Mục tiêu ổn định giá cả

1.2 Mục tiêu tăng trưởng kinh tế

1.3 Mục tiêu tạo công ăn việc làm 4

1.4 Mối quan hệ giữa các mục tiêu

2. Mục tiêu trung gian 5

3. Mục tiêu hoạt động

III. Các công cụ chính sách tiền tệ 6

1. Công cụ trực tiếp

1.1 Lãi suất tiền gửi và cho vay

1.2 Hạn mức tín dụng

1.3 Tỷ giá 7

2. Công cụ gián tiếp 8

2.1 Dự trữ bắt buộc

2.2 Chính sách tái chiết khấu

2.3 Nghiệp vụ thị trường mở 9

Phần II: Hiệu quả sử dụng công cụ chính sách tiền tệ ở VN trong thập kỷ 90 và những năm đầu thế kỷ 21 10

I. Sự ra đời và phát triển của các công cụ chính sách tiền tệ 10

1. Hạn mức tín dụng

2. Lãi suất 11

3. Dự trữ bắt buộc 12

4. Nghiệp vụ thị trường mở 13

5. Tái cấp vốn 14

6. Tỷ giá 15

II. Hiệu quả sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ 16

1. Hạn mức tín dụng

2. Lãi suất 17

3. Dự trữ bắt buộc

4. Nghiệp vụ thị trường mở 18

5. Tái cấp vốn 19

6. Tỷ giá

Phần III. Những tồn tại và giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới 20

1.Nghiệp vụ thị trường mở 20

2. Dự trữ bắt buộc

3. Tái cấp vốn 21

4. Lãi suất

5. Tỷ giá 22

Kết luận 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY