Đề tài Hạch toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư và thương mại Thành Tín

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH TÍN 3

I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 3

II. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty TNHH ĐT và TM Thành Tín 6

III. Tổ chức công tác kế toán của công ty 9

1 Bộ máy kế toán của công ty 9

2. Chính sách kế toán tại doanh nghiệp 10

PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở CÔNG TY TNHH ĐT VÀ TM THÀNH TÍN 13

I .Khái quát nghiệp vụ tiêu thụ tại Công ty TNHH ĐT và TM Thành Tín 13

1. Đặc điểm sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công Ty 13

2. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho, phương pháp xác định giá vốn của sản phẩm tiêu thụ 13

II. Thực tế tổ hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH ĐT và TM Thành Tín 17

1. Các đối tượng cần quản lý có liên quan đến kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 17

2. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng 17

III. Hạch toán các nghiệp vụ chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán tại Công ty TNHH ĐT và TM Thành Tín 38

1. Hạch toán chiết khấu thương mại 38

2. Hạch toán hàng bán bị trả lại 40

3. Hạch toán giảm giá hàng bán 42

IV. Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác Định kết quả tiêu thụ 44

1. Hạch toán chi phí bán hàng 44

2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 48

3. Hạch toán doanh thu, chi phí tài chính 51

4. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 52

PHẦN III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH ĐT VÀ TM THÀNH TÍN 60

I. Nhận xét về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH ĐT và TM Thành Tín 60

1. Nhận xét về công tác kế toán tiêu thụ tại Công ty TNHH ĐT và TM Thành Tín 60

2. Những mặt đạt được 60

3. Những mặt tồn tại 61

II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH ĐT và TM Thành Tín 63

KẾT LUẬN 66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY