Đề tài Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thiết bị điện công nghiệp Hà Nội

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thiết bị điện công nghiệp Hà Nội

Nguyễn Thị Hồng - Lớp 804 - MSV: 03D02444

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2

I. Chức năng và vai trò của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2

1. Khái niệm và bản chất tiền lương 2

1.1. Khái niệm 2

1.2. Bản chất 2

1.3. Chức năng của tiền lương 3

1.4. Ý nghĩa của tiền lương 4

2. Quản lý quỹ lương trong doanh nghiệp 4

3. Các khoản trích theo lương 5

3.1. Bảo hiểm xã hội 5

3.2. Bảo hiểm y tế 6

3.3. Kinh phí công đoàn 6

4. Các hình thức tiền lương 7

4.1. Phân loại tiền lương một cách phù hợp 7

4.2. Các hình thức tiền lương 7

4.3. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương 9

II. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 10

1. Nhiệm vụ 10

2. Phương pháp hạch toán 10

2.1. Các thủ tục, chứng từ hạch toán 10

2.2. Tài khoản sử dụng 11

2.3. Lựa chọn sổ kế toán 12

PHẦN 2 :ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH DOANH TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 15

I. Đặc điểm chính về tình hình hoạt động tại công ty 15

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 15

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy tại công ty 18

3. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng, ban: 18

4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán, hình thức tổ chức sổ khoán, sơ đồ ghi sổ kế toán 20

4.1. Đặc điểm bộ máy kế toán trong công ty 20

4.2. Hình thức tổ chức sổ kế toán 21

4.3. Sơ đồ trình tự ghi sổ khoán theo hình thức kế toán nhật ký chung 23

PHẦN 3: TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 25

I. Nguồn hình thành quỹ tiền lương và sử dụng quỹ tiền lương 25

1. Nguồn hình thành quỹ tiền lương: 25

2. Chế độ trả lương, trả thưởng phụ cấp tại công ty 25

2.1. Trả lương theo sản phẩm 25

2.2. Trả lương theo thời gian 26

3. Cách trả lương hiện nay tại công ty 27

4. Trình tự hạch toán tiền lương 28

5. Kế toán trích nộp và thanh toán BHXH, BHYT, KPCĐ 29

5.1. Các tài khoản kế toán sử dụng: 29

5.2. Trình tự kế toán 29

II. Nhận xét chung về công tác quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thiết bị điện công nghiệp Hà Nội 31

1. Ưu điểm: 31

2. Nhược điểm 32

KẾT LUẬN 35

TÀI LIỆU THAM KHẢO 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY