Đề tài Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tai công ty TNHH xây dựng Tri Phương

Các chi phí phát sinh hàng ngày tại Công ty TNHH xây dựng Tri Phương kế toán đều tập hợp vào TK642 “Chi phí quản lí kinh doanh” mà không phân biệt giữa chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp hay chi phí hoạt động tài chính.

Mọi chi phí : Chi phí trong khâu mua hàng, bán hàng, kế toán hạch toán toàn bộ vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh Tk642. Các khoản chi phí này bao gồm :

- Chi phí vận chuyển hàng hoá

- Chi phí thu mua hàng

- Chi phí quảng cáo, chi lương nhân viên bán hàng, nhân viên quản lí

- Chi phí văn phòng phẩm

- Chi phí bằng tiền khác

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

Căn cứ vào các chứng từ gốc liên quan hàng ngày kế toán phản ánh các khoản chi phí sản xuất kinh doanh TK642:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY