Đề tài Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty AJINOMOTO Việt Nam

Mục lụcLời nói đầuChương 1Đặc điểm chung của công ty với hoạch toỏn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Trang1.1 lịch sử hình thành và phát triện của công ty với tính giá 1.2 thành sphẩm . . .21.3 quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất . . .31.3.1 Đặc điểm công nghệ . . 41.3.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất . . .51.4 Cơ cấu bộ máy quản lý . . . .51.5 Tổ chức kế toán tại công ty . .71.5.1 Tổ chức công tác kế toán . .71.5.2 Cơ cấu bộ máy kế toán .9 Chương 2Thực trạng chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Aji no mo to việt nam2.1 Tổng quan về tình hình hạch toán chi phí và tính giá thành tại công ty Ajinomoto việt Nam . . 112.1.1 Phân loại chi phí trong công ty . 112.1.2 Trình tự tập hợp chi phí và tính giá thành . . 112.2 Thực tế hạch toán chi phí sản xuất và tính giá trị sản phẩm tại công ty Ajinomoto việt nam 132.2.1 Kế toán NVLTT . .132.2.2 Kế toán CNTT . .142.2.3 Kế toán chi phí SXC . .152.2.4 Xác định giá trị sản phẩm dở dang . 172.3 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong giai doạn dóng gói . . 212.3.1 Kế toán CF NVL TT . . .212.3.2 Kế toán CF NCTT . . 212.3.3 Kế toán CF SXC . . .232.3.4 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ . . .242.3.5 Tính giá thàng sản phậm bột ngọt . . 25 Chương 3Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện hoạch toán chi phí sản xuất vá tính giá thành sản phẩm tại công ty Ajinomoto Việt Nam3.1 Nhận xét rut ra từ phân tích thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Ajinomoto Việt nam . 323.2 Giải pháp để nhằm hoàn thiện hoạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Aji nomoto Việt nam . .35

Mục lục

Lời nói đầu

Chương 1

Đặc điểm chung của công ty với hoạch toỏn chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm

Trang

1.1 lịch sử hình thành và phát triện của công ty với tính giá

1.2 thành sphẩm . . .2

1.3 quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất . . .3

1.3.1 Đặc điểm công nghệ . . 4

1.3.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất . . .5

1.4 Cơ cấu bộ máy quản lý . . . .5

1.5 Tổ chức kế toán tại công ty . .7

1.5.1 Tổ chức công tác kế toán . .7

1.5.2 Cơ cấu bộ máy kế toán .9

Chương 2

Thực trạng chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Aji no mo to việt nam

2.1 Tổng quan về tình hình hạch toán chi phí và tính giá thành tại công ty Ajinomoto việt Nam . . 11

2.1.1 Phân loại chi phí trong công ty . 11

2.1.2 Trình tự tập hợp chi phí và tính giá thành . . 11

2.2 Thực tế hạch toán chi phí sản xuất và tính giá trị sản phẩm tại công ty Ajinomoto việt nam 13

2.2.1 Kế toán NVLTT . .13

2.2.2 Kế toán CNTT . .14

2.2.3 Kế toán chi phí SXC . .15

2.2.4 Xác định giá trị sản phẩm dở dang . 17

2.3 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong giai doạn dóng gói . . 21

2.3.1 Kế toán CF NVL TT . . .21

2.3.2 Kế toán CF NCTT . . 21

2.3.3 Kế toán CF SXC . . .23

2.3.4 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ . . .24

2.3.5 Tính giá thàng sản phậm bột ngọt . . 25

Chương 3

Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện hoạch toán chi phí sản xuất vá tính giá thành sản phẩm tại công ty Ajinomoto Việt Nam

3.1 Nhận xét rut ra từ phân tích thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Ajinomoto Việt nam . 32

3.2 Giải pháp để nhằm hoàn thiện hoạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Aji nomoto Việt nam . .35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY