Đề tài Giới và quyền quyết định trong gia đình nông thôn ở vùng ven đô - Qua khảo sát tại xã Đại Yên tỉnh quảng Ninh

PHẦN NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG1. Lý do chọn đề tài 12. Mục đích nghiên cứu 23. Nhiệm vụ nghiên cứu 24. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu 25. Giải thuyết nghiên cứu và khung lý thuyết 36. Phương pháp nghiên cứu 47. Ý nghĩa của đề tài 5Phần nội dung chínhCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN 61. Cơ sở lý luận 62. Phương pháp luận 93. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 9CHƯƠNG 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 121. Tổng quan về tình hình kinh tế xã hội Đại Yên - TP Hạ Long 122. Sự phân công lao động trong gia đình 143. Giới và quyền quyết định trong gia đình 154. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyền quyết định trong gia đình 35 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ1. Kết luận 352. Khuyến nghị 35  TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu 2

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2

4. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu 2

5. Giải thuyết nghiên cứu và khung lý thuyết 3

6. Phương pháp nghiên cứu 4

7. Ý nghĩa của đề tài 5

Phần nội dung chính

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN 6

1. Cơ sở lý luận 6

2. Phương pháp luận 9

3. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 9

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 12

1. Tổng quan về tình hình kinh tế xã hội Đại Yên - TP Hạ Long 12

2. Sự phân công lao động trong gia đình 14

3. Giới và quyền quyết định trong gia đình 15

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyền quyết định trong gia đình 35

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận 35

2. Khuyến nghị 35

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY