Đề tài Giới thiệu về TCP/IP

MỤC LỤC

BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT 1

LỜI NÓI ĐẦU 2

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH 3

1.1 Định nghĩa mạng máy tính. 3

1.1.1 Phân loại mạng máy tính. 3

1.1.2 Phân loại theo khoảng cách địa lý. 4

1.1.3 Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch. 5

1.2.Cấu hình mạng 8

1.2.1. Cấu hình điểm - điểm. 8

1.2.2 Kiểu Khuếch tán. 8

1.2.3 Kiến trúc mạng phân tầng và mô hình OSI. 10

1.2.4 Một số phương pháp truy nhập đường truyền. 14

1.2.5 So sánh CSMA/CD Với các phương pháp dùng thẻ bài. 18

1.3. Một số vấn đề quan trọng của mạng máy tính 18

1.3.1. Vấn đề kiểm soát lỗi. 18

1.3.2 Kiểm soát luồng dữ liệu. 22

1.3.3. Độ tin cậy . 24

1.3.4. An toàn và an ninh trên mạng. 25

1.3.5 Quản trị mạng. 27

CHƯƠNG II GIỚI THIỆU VỀ TCP/IP 30

2.1. Sơ lược về giao thức TCP/IP 30

2.1.1. Các lớp và giao thức TCP/IP 30

2.1.2. Máy chủ, router và các lớp giao thức 32

2.2.Địa chỉ IP 32

2.2.1. IP_ Địa chỉ giao thức internet 32

2.2.2. Cơ chế đánh địa chỉ IP 33

1. Phân cấp địa chỉ IP 34

2. Các lớp của địa chỉ IP 35

3. Tính toán các lớp của một địa chỉ 36

4. Các lớp và các ký hiệu thập phân bằng chấm 38

5. Nơi quản lý các địa chỉ 39

2.2.3. Ví dụ về một cách đánh địa chỉ 40

2.2.4. Địa chỉ IP đặc biệt 41

1. Địa chỉ mạng 42

2. Địa chỉ quảng bá trực tiếp 42

3. Địa chỉ quảng bá giới hạn 43

4. Địa chỉ của máy tính này 43

5. Địa chỉ lặp quay lại 43

6. Dạng địa chỉ quảng bá Berkeley 45

2.2.5. Router và các nguyên tắc đánh địa chỉ IP 45

2.3. Đóng kết địa chỉ giao thức (ARP) 46

2.3.1.Giới thiệu chung 46

2.3.2. Địa chỉ giao thức và sự phân phát các gói tin 47

2.3.3. Phân giải địa chỉ 47

2.3.4. Kỹ thuật phân giải địa chỉ 49

2.3.5. Giao thức phân giải địa chỉ 49

2.3.6. Định dạng thông điệp ARP 50

2.3.7. Gửi đi một thông điệp ARP 51

2.3.8. Xử lý thông điệp ARP đến 52

2.3.9. Các lớp, phân giải địa chỉ, địa chỉ giao thức 53

2.4. IP datagram và datagram forwarding 54

2.4.1. IP Datagram 54

2.4.2. Truyền tiếp một IP Datagram 55

2.4.3. Địa chỉ IP và các dòng bảng định tuyến 57

2.4.4. Trường mặt nạ và truyền tiếp datagram 58

2.4.5. Các địa chỉ của đích và của máy tiếp 59

2.4.6. Truyền đi với nỗ lực hết mình (Best-effort Delivery) 59

2.4.7 . Định dạng header của IP datagram 60

2.5. Sự đóng gói IP, phân đoạn và hợp lại. 61

2.5.1. Sự truyền đi các datagram và các frame 61

2.5.2. Sự đóng gói 62

2.5.3. Sự truyền tin qua liên mạng 63

2.5.4. Sự hợp lại 65

2.5.5. Nhận dạng một datagram 66

2.5.6. Sự mất phân đoạn 66

2.6. Tcp_dịch vụ truyền tin cậy 67

2.6.1. Sự cần thiết truyền tin đáng tin cậy 68

2.6.2. Sự truyền lại và mất các gói tin 69

2.6.3. Sự truyền lại thích hợp 71

2.6.4. So sánh giữa thời gian truyền lại 73

2.6.5. Bộ đệm, điều khiển luồng và cửa sổ 73

2.6.6. Sự thống nhất 3 bên 75

2.6.7. Điều khiển tắc nghẽn 76

2.6.8. Định dạng một đoạn TCP 77

KẾT LUẬN 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY