Đề tài Giao tiếp kinh doanh với động viên nhân viên

MỤC LỤCMỤC LỤC iLỜI MỞ ĐẦU 1I. GIỚI THIỆU CHUNG 21. Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp 22. Khái niệm động viên nhân viên 33. Động cơ thúc đẩy con người làm việc 43.1 Quá trình cơ bản làm nảy sinh động cơ 43.2 Mong đợi của nhân viên (theo mức độ ưu tiên) 4II. NỘI DUNG CỦA HÌNH THỨC ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN 51. Những hình thức động viên nhân viên đạt hiệu quả 51.1 Động viên một cách trực tiếp 61.2 Đảm bảo các nhân viên có chuyên môn và các công cụ họ cần 61.3 Cố gắng hiểu được quan điểm của các nhân viên 7 1.4 Động viên bằng cách chia sẻ thông tin 71.5 Cho phép các nhân viên tự đưa ra những lựa chọn của riêng họ 71.6 Cho họ cơ hội tạo ra một lịch làm việc linh hoạt 81.7 Động viên bằng việc giao cho họ những công việc đặc biệt 81.8 Tìm cơ hội thăng tiến cho nhân viên giỏi 91.9 Luôn nhiệt tình với các nhân viên 91.10 Để nhân viên tự khám phá ra sự chân thực của mình 91.11 Động viên bằng việc khen thưởng nhân viên giỏi  trước mặt đồng nghiệp của họ 101.12 Động viên bằng cách thưởng cho nhân viên (nhưng tiền chưa phải là tất cả) 101.13 Động viên bằng việc phúc lợi, khen thưởng và xử phạt 111.13.1 Phúc lợi 111.13.2 Khen thưởng 121.13.3 Xử phạt 121.13.4 Hành động Kỷ luật 122. Những cách thức động viên không đạt hiệu quả 132.1 Tiền bạc 132.2 Cạnh tranh 132.3 Công nhận 143. Xử lý những tình huống hay gặp.133.1 Nhân viên chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc 13 3.2 Tinh thần làm việc của một tập thể không ổn định 133.3 Nhân viên đình công 144. Tâm lý của nhân viên 14 5. Lợi ích của việc động viên 155.1 Lợi ích đối với người được động viên 155.2 Lợi ích đối với người động viên 165.3 Các chìa khoá để động viên 16KẾT LUẬN 17

MỤC LỤC

MỤC LỤC i

LỜI MỞ ĐẦU 1

I. GIỚI THIỆU CHUNG 2

1. Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp 2

2. Khái niệm động viên nhân viên 3

3. Động cơ thúc đẩy con người làm việc 4

3.1 Quá trình cơ bản làm nảy sinh động cơ 4

3.2 Mong đợi của nhân viên (theo mức độ ưu tiên) 4

II. NỘI DUNG CỦA HÌNH THỨC ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN 5

1. Những hình thức động viên nhân viên đạt hiệu quả 5

1.1 Động viên một cách trực tiếp 6

1.2 Đảm bảo các nhân viên có chuyên môn

và các công cụ họ cần 6

1.3 Cố gắng hiểu được quan điểm của các nhân viên 7

1.4 Động viên bằng cách chia sẻ thông tin 7

1.5 Cho phép các nhân viên tự đưa ra những

lựa chọn của riêng họ 7

1.6 Cho họ cơ hội tạo ra một lịch làm việc linh hoạt 8

1.7 Động viên bằng việc giao cho họ những công việc đặc biệt 8

1.8 Tìm cơ hội thăng tiến cho nhân viên giỏi 9

1.9 Luôn nhiệt tình với các nhân viên 9

1.10 Để nhân viên tự khám phá ra sự chân thực của mình 9

1.11 Động viên bằng việc khen thưởng nhân viên giỏi

trước mặt đồng nghiệp của họ 10

1.12 Động viên bằng cách thưởng cho nhân viên

(nhưng tiền chưa phải là tất cả) 10

1.13 Động viên bằng việc phúc lợi, khen thưởng và xử phạt 11

1.13.1 Phúc lợi 11

1.13.2 Khen thưởng 12

1.13.3 Xử phạt 12

1.13.4 Hành động Kỷ luật 12

2. Những cách thức động viên không đạt hiệu quả 13

2.1 Tiền bạc 13

2.2 Cạnh tranh 13

2.3 Công nhận 14

3. Xử lý những tình huống hay gặp.13

3.1 Nhân viên chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc 13

3.2 Tinh thần làm việc của một tập thể không ổn định 13

3.3 Nhân viên đình công 14

4. Tâm lý của nhân viên 14

5. Lợi ích của việc động viên 15

5.1 Lợi ích đối với người được động viên 15

5.2 Lợi ích đối với người động viên 16

5.3 Các chìa khoá để động viên 16

KẾT LUẬN 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY