Đề tài Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lời mở đầu 1

Phần I: Lý luận chung về thuế GTGT 3

1. Một số nội dung cơ bản của luật thuế GTGT 3

1.1. Khái niệm về thuế GTGT 3

1.2. Sự cần thiết phải áp dụng thuế GTGT ở nước ta 3

1.3. Nội dung cơ bản của Luật thuế GTGT 7

1.3.1. Phạm vi áp dụng 7

1.3.2. Căn cứ tính thuế GTGT 8

1.3.3. Phương pháp tính thuế GTGT 9

1.3.4. Hoàn thuế GTGT 12

1.3.5. Quy định về hoá đơn, chứng từ mua bán hàng hoá, dịch vụ 13

1.3.6. Miễn, giảm thuế GTGT 13

2. Quản lý thu thuế GTGT đối với các DNNQD 13

2.1. Đặc điểm và vai trò của các DNNQD 14

2.2. Thực trạng phát triển của DNNQD 16

2.3. Quy trình quản lý thu thuế GTGT đối với các DNNQD 17

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT đối với

DNNQD 26

4. Ý nghĩa của việc quản lý thu thuế GTGT đối với các DNNQD 27

Phần II: Thực trạng công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các NNQD trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 29

1. Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh và các DNNQD 29

1.1. Tỉnh Hà Tĩnh 29

1.2. Các DNNQD 30

1.2.1. Các đối tượng thuộc DNNQD 30

1.2.2. Thực trạng phát triển 31

2. Thực trạng về vấn đề quản lý thu thuế GTGT đối với các DNNQD trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 34

2.1. Chức năng nhiệm vụ chính của phòng ban trong quá trình quản lý thu thuế đối với các DNNQD 34

2.2. Thực trạng công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các DNNQD trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 37

2.2.1. Quản lý công tác đăng ký và cấp mã số thuế cho các DNNQD 37

2.2.2. Công tác xử lý tờ khai 38

2.2.3. Xác định số thuế GTGT phải nộp 39

2.2.4. Xử lý hoàn thuế 41

2.2.5. Quản lý hoá đơn, chứng từ 43

2.2.6. Quản lý việc thu nộp tiền thuế và miễn giảm thuế 44

2.2.7. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế 46

3. Đánh giá chung về công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các DNNQD trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 48

3.1. Kết quả đạt được 48

3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 51

3.2.1. Những mặt hạn chế 51

3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế 52

Phần III: Một số kiến nghị trong công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các DNNQD trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 54

1. Định hướng hoạt động cục thuế Hà Tĩnh 54

2. Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng trên địa bàn

Hà Tĩnh 55

2.1. Tăng cường quản lý các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Tĩnh 55

2.2. Hoàn thiện công tác quản lý hoá đơn, chứng từ các DNNQD trên địa bàn tỉnh 56

2.3. Nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra về thuế 59

2.4. Phối hợp với các cơ quan hữu quan trong công tác quản lý thu thuế 60

2.5. Xây dựng đội ngũ cán bộ thuế có trình độ chuyên môn và ý thức trách nhiệm 61

2.6. Xây dựng và kiện toàn bộ máy thu thuế của ngành 62

2.7. Giải pháp thành lập phòng tư vấn thuế công 63

3. Một số kiến nghị 65

3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước 65

3.1.1. Sửa đổi và bổ sung một số quy định về chính sách thuế GTGT 65

3.1.2. Tạo ra môi trường pháp lý về công tác kế toán đối với sự phát triển của các DNNQD 68

3.2. Kiến nghị đối với Bộ Tài chính, Tổng cục thuế về việc quản lý hoá đơn, chứng từ 68

Kết luận 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY