Đề tài Giải pháp phát triển tài khoản tiền gửi cá nhân nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Thượng

Lời mở đầu

Chương I. Tổng quan về NHTM và nghiệp vụ huy động vốn thông qua tài khoản tiền gửi cá nhân. 1

1.1: NHTM và hoạt động kinh doanh của NHTM trong nền kinh tế thị trường 1

1.2 : Tài khoản tiền gửi cá nhân và vai trò của tài khoản tiền gửi cá nhân tong hoạt động huy động vốn của ngân hàng 9

1.3 : Một số nhân tố tác động đến việc phát triển loại hình tài khoản tiền gửi cá nhân .22

Chương II: Thực trạng về hoạt động mở và sử dụng tài khoản tiền gửi cá nhân tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Thượng .24

2.1: Khái quát về chi nhánh NHNoPTNT Láng Thượng .24

2.2: Thực trạng về hoạt động mở và sử dụng tài khoản tiền gửi cá nhân tại chi nhánh Láng Thượng .30

2.3: Đánh giá kết quả đạt được của chi nhánh Láng Thượng .35

Chương III: Một số giải pháp phát triển tài khoản tiền gửi cá nhân nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Thượng .38

3.1: Định hướng hoạt động kinh doanh của CN Láng Thượng trong thời gian tới 38

3.2: Một số giải pháp phát triển tài khoản tiền gửi cá nhân nhằm tăng cường huy động vốn tại CN Láng Thượng .40

3.3: Một số kiến nghị đối với chính phủ và Ngân hàng nhà nước Việt Nam 52

Kết luận .53

Danh mục tài liệu tham khảo .54

Danh mục các chữ viết tắt .55

66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY