Đề tài Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ thanh toán tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. Ngân hàng thương mại và hoạt động của ngân hàng thương mại. 3

1.1.1. Bản chất của ngân hàng thương mại. 3

1.1.2. Chức năng của NHTM. 4

1.1.2.1. Chức năng thủ quỹ và trung gian thanh toán. 4

1.1.2.2. Chức năng trung gian tín dụng. 4

1.1.2.3. Chức năng tạo tiền. 5

1.1.3. Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại 6

1.1.3.1 Tiền gửi 6

1.1.3.2 Cho vay 7

1.1.3.3 Bảo lãnh 9

1.1.3.4 Nghiệp vụ thanh toán trong nước và quốc tế 9

1.2. Nghiệp vụ kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại. 11

1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của thẻ thanh toán 11

1.2.2. Khái niệm và đặc điểm của thẻ thanh toán. 15

1.2.2.1. Khái niệm 15

1.2.2.2. Đặc điểm cơ bản của thẻ thanh toán 15

1.2.3. Phân loại thẻ. 16

1.2.3.1. Theo công nghệ sản xuất: 16

1.2.3.2. Theo chủ thể phát hành: 17

1.2.3.3. Theo tính chất thanh toán của thẻ: 17

1.2.3.4. Theo hạn mức tín dụng 19

1.2.3.5. Theo phạm vi sử dụng của thẻ 19

1.2.4. Các chủ thể tham gia vào nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ. 19

1.2.5. Những lợi ích của việc sử dụng thẻ thanh toán. 22

1.2.5.1. Đối với người sử dụng thẻ. 22

1.2.5.2. Đối với đơn vị chấp nhận thẻ 24

1.2.5.6. Đối với ngân hàng 25

1.2.5.7. Đối với phát triển kinh tế- xã hội 26

1.2.6. Nghiệp vụ kinh doanh thẻ tại NHTM hiện nay. 27

1.2.6.1. Cơ sở pháp lý của việc tổ chức và kinh doanh thẻ. 27

1.2.6.2. Trình tự các bước của nghiệp vụ kinh doanh thẻ. 27

1.2.7. Những rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ. 30

1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ của NHTM. 33

1.3.1.Các nhân tố nội bộ ngân hàng 33

1.3.1.1. Điều kiện khoa học công nghệ: 33

1.3.1.2. Khả năng về vốn 33

1.3.1.3. Nguồn nhân lực 33

1.3.2. Các nhân tố từ bên ngoài. 34

1.3.2.1. Các điều kiện về mặt xã hội 34

1.3.2.2. Các điều kiện về kinh tế 34

1.3.2.3. Điều kiện về pháp lý 35

1.3.2.4. Điều kiện về cạnh tranh 35

Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 36

2.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank. 36

2.1.1. Khái quát về Techcombank 36

2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Techcombank 38

2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại Tech 39

2.2.1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh thẻ tại Việt Nam trong thời gian qua. 39

2.2.2. Thực trạng tình hình kinh doanh thẻ tại Tech. 43

2.2.2.1. Sự phát triển của thẻ tại Techcombank. 43

2.2.2.2. Công nghệ trong thanh toán thẻ của Techcombank 44

2.2.2.3. Thực tế thanh toán thẻ tại Techcombank 45

2.3. Đánh giá hoạt động kinh doanh thẻ tại Techcombank 51

2.3.1. Những kết quả đã đạt được. 51

2.3.2. Những vấn đề còn tồn tại. 53

2.3.3. Nguyên nhân của các tồn tại. 55

2.3.3.1. Nguyên nhân từ thị trường và khách hàng 55

2.3.3.2. Nguyên nhân từ phía ngân hàng 56

2.3.3.3. Những vướng mắc về pháp luật 58

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 59

3.1. Định hướng phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Techcombank 59

3.1.1. Định hướng chung về phát triển hoạt động kinh doanh của Techcombank 59

3.1.1.1. Các mục tiêu chung toàn hệ thống 59

3.1.1.2. Các định hướng kinh doanh chủ đạo năm 2007: 60

3.1.2. Định hướng về phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của Techcombank 64

3.1.3. Tiềm năng của thị trường thẻ Việt Nam. 66

3.2. Giải pháp phát triển sản phẩm thẻ thanh toán tại Techcombank. 68

3.2.1. Nâng cao tiện ích của thẻ do Techcombank phát hành: 68

3.2.2. Điều chỉnh hạn mức tín dụng để thu hút khách hàng. 69

3.2.3. Nghiên cứu và phân tích thị trường 70

3.2.4. Có chính sách phí hợp lý để thu hút khách hàng. 70

3.2.5. Chính sách khuyếch trương sản phẩm và quan hệ khách hàng 70

3.2.5.1. Chính sách tiếp thị 70

3.2.5.2. Chính sách khách hàng: 71

3.2.6. Mở rộng mạng lưới dịch vụ và các ĐVCNT 72

3.2.7. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 73

3.3. Một số kiến nghị nhằm thực hiện giải pháp phát triển kinh doanh thẻ tại Techcombank 74

3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ 74

3.3.1.1. Đầu tư kỹ thuật và cơ sở hạ tầng 74

3.3.1.2. Công tác chống tội phạm thẻ 75

3.3.1.3. Tạo môi trường kinh tế xã hội ổn định. 75

3.3.1.4. Đầu tư cho hệ thống giáo dục. 76

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 76

3.3.2.1. Cải thiện các chính sách về phát hành thẻ 76

3.3.2.2. Thay đổi chính sách quản lý đối với Techcombank một cách phù hợp. 78

KẾT LUẬN 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY