Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên thực phẩm và đầu tư Fococev

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ FOCOCEV1.1. Khái niệm, vai trò của chiến lược kinh doanh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 11.1.1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh 11.1.2. Vai trò của chiến lược kinh doanh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 11.1.3. Phân loại chiến lược kinh doanh 21.2. Quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 31.2.1. Xác định sứ mệnh, mục tiêu của doanh nghiệp 31.2.2. Đánh giá môi trường bên ngoài 41.2.2.1. Môi trường vĩ mô 41.2.2.2. Môi trường vi mô (môi trường ngành) 61.2.3. Phân tích nội bộ doanh nghiệp. 81.2.3.1. Phân tích tài chính 91.2.3.2. Phân tích chức năng 101.2.4. Xây dựng các phương án chiến lược 121.2.4.1. Chiến lược sản phẩm 121.2.4.2. Chiến lược cạnh tranh 13.1.2.4.3. Chiến lược đầu tư (Chiến lược doanh nghiệp) 141.2.5. Phân tích và lựa chọn chiến lược 141.2.6. Thực hiện chiến lược 151.2.7. Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện chiến lược 161.3 Khái quát về công ty TNHH Một Thành Viên Thực Phẩm và Đầu Tư FOCOCEV 161.3.1 Lịch sử hình thành và phát triển: 161.3.2 Lĩnh vực hoạt động 171.3.3 Thành tích 181.3.4 Sơ đồ tổ chức: 18 1.3.5 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 20CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY FOCOCEV2.1. Đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 212.1.1. Kết quả kinh doanh của Công ty 212.1.2. Các mặt hoạt động khác của Công ty 262.1.2.1. Nguyên vật liệu và tình hình cung ứng nguyên vật liệu 262.1.2.2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ 272.1.2.3. Lao động và tiền lương 272.1.2.4. Thị trường của Công ty 282.1.3. Đánh giá chung 292.2. Môi trường kinh doanh 342.2.1. Môi trường vĩ mô 342.2.1.1. Môi trường kinh tế 342.2.1.2 Yếu tố khoa học công nghệ 352.2.1.3 Yếu tố xã hội 362.2.1.4 Yếu tố tự nhiên 362.2.1.5 Yếu tố chính trị pháp luật 362.2.2. Môi trường vi mô (môi trường ngành) 362.2.2.1. Các doanh nghiệp trong ngành 362.2.2.2 Sản phẩm thay thế 372.2.2.3 Sức ép từ khách hàng 382.2.2.4. Sức ép từ phía nhà cung cấp 382.2.2.5. Sức ép từ các đối thủ tiềm ẩn 392.3. Ma trận SWOT 39CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY FOCOCEV3.1. Chiến lược kinh doanh của công ty đến năm 2016 413.1.1. Xác định các mục tiêu chiến lược 413.1.2. Xây dựng các chiến lược bộ phận 423.1.2.1 Chiến lược thị trường 423.12.2 Chiến lược cạnh tranh 433.2. Các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty 463.2.1. Chính sách về thị trường 463.2.1.1 Tăng cường mở rộng thị trường 463.2.1.2 Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 463.2.2. Chính sách sản phẩm 473.2.3. Chính sách giá 473.2.4. Tăng cường tạo vốn 483.2.5. Giải pháp nguồn nhân lực 483.2.6. Giải pháp về phía Nhà nước 49CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT 504.1 Về phía Nhà nước 504.2 Về phía Công ty 51KẾT LUẬN 52TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ FOCOCEV

1.1. Khái niệm, vai trò của chiến lược kinh doanh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 1

1.1.1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh 1

1.1.2. Vai trò của chiến lược kinh doanh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 1

1.1.3. Phân loại chiến lược kinh doanh 2

1.2. Quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 3

1.2.1. Xác định sứ mệnh, mục tiêu của doanh nghiệp 3

1.2.2. Đánh giá môi trường bên ngoài 4

1.2.2.1. Môi trường vĩ mô 4

1.2.2.2. Môi trường vi mô (môi trường ngành) 6

1.2.3. Phân tích nội bộ doanh nghiệp. 8

1.2.3.1. Phân tích tài chính 9

1.2.3.2. Phân tích chức năng 10

1.2.4. Xây dựng các phương án chiến lược 12

1.2.4.1. Chiến lược sản phẩm 12

1.2.4.2. Chiến lược cạnh tranh 13.

1.2.4.3. Chiến lược đầu tư (Chiến lược doanh nghiệp) 14

1.2.5. Phân tích và lựa chọn chiến lược 14

1.2.6. Thực hiện chiến lược 15

1.2.7. Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện chiến lược 16

1.3 Khái quát về công ty TNHH Một Thành Viên Thực Phẩm và Đầu Tư FOCOCEV 16

1.3.1 Lịch sử hình thành và phát triển: 16

1.3.2 Lĩnh vực hoạt động 17

1.3.3 Thành tích 18

1.3.4 Sơ đồ tổ chức: 18

1.3.5 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 20

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY FOCOCEV

2.1. Đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 21

2.1.1. Kết quả kinh doanh của Công ty 21

2.1.2. Các mặt hoạt động khác của Công ty 26

2.1.2.1. Nguyên vật liệu và tình hình cung ứng nguyên vật liệu 26

2.1.2.2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ 27

2.1.2.3. Lao động và tiền lương 27

2.1.2.4. Thị trường của Công ty 28

2.1.3. Đánh giá chung 29

2.2. Môi trường kinh doanh 34

2.2.1. Môi trường vĩ mô 34

2.2.1.1. Môi trường kinh tế 34

2.2.1.2 Yếu tố khoa học công nghệ 35

2.2.1.3 Yếu tố xã hội 36

2.2.1.4 Yếu tố tự nhiên 36

2.2.1.5 Yếu tố chính trị pháp luật 36

2.2.2. Môi trường vi mô (môi trường ngành) 36

2.2.2.1. Các doanh nghiệp trong ngành 36

2.2.2.2 Sản phẩm thay thế 37

2.2.2.3 Sức ép từ khách hàng 38

2.2.2.4. Sức ép từ phía nhà cung cấp 38

2.2.2.5. Sức ép từ các đối thủ tiềm ẩn 39

2.3. Ma trận SWOT 39

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY FOCOCEV

3.1. Chiến lược kinh doanh của công ty đến năm 2016 41

3.1.1. Xác định các mục tiêu chiến lược 41

3.1.2. Xây dựng các chiến lược bộ phận 42

3.1.2.1 Chiến lược thị trường 42

3.12.2 Chiến lược cạnh tranh 43

3.2. Các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty 46

3.2.1. Chính sách về thị trường 46

3.2.1.1 Tăng cường mở rộng thị trường 46

3.2.1.2 Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 46

3.2.2. Chính sách sản phẩm 47

3.2.3. Chính sách giá 47

3.2.4. Tăng cường tạo vốn 48

3.2.5. Giải pháp nguồn nhân lực 48

3.2.6. Giải pháp về phía Nhà nước 49

CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT 50

4.1 Về phía Nhà nước 50

4.2 Về phía Công ty 51

KẾT LUẬN 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY