Đề tài Giải pháp ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tính dụng tại ngân hàng công thương Thanh Hoá

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 3

1.1 - Các nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại 3

1.1.1 - Khái niệm về ngân hàng thương mại 3

1.1.2 - Các nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại 4

1.2 - Tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 6

1.2.1 - Khái niệm về tín dụng ngân hàng 6

1.2.2 - Các hình thức tín dụng của ngân hàng 8

1.2.3 - Đặc trưng của tín dụng ngân hàng 9

2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh NHTM 10

2.1 - Khái quát về rủi ro trong các hoạt động ngân hàng 10

2.1.1 - Khái niệm về rủi ro 10

2.1.2 - Phân loại rủi ro trong các hoạt động ngân hàng 11

2.2 - Rủi ro tín dụng 14

2.2.1 - Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 14

2.2.2 - Đo lường rủi ro tín dụng 18

2.2.3 - Các nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro tín dụng 19

2.2.3.1 - Nguyên nhân từ bản thân ngân hàng 19

2.2.3.2 - Nguyên nhân từ phía khách hàng 20

2.2.3.3 - Nguyên nhân khác 21

2.2.4 - Tác hại của rủi ro tín dụng 21

2.3 - Quản lý rủi ro tín dụng 22

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ 24

1. Tổng quan về ngân hàng công thương Thanh Hoá 24

1.1 - Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 24

1.2 - Sự thành lập và cơ cấu tổ chức của ngân hàng Công thương Thanh Hoá 24

1.3 - Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHCT Thanh Hoá 26

2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại NHCT Thanh Hoá 31

2.1 - Tình hình cho vay của chi nhánh trong thời gian qua 31

2.2 - Tình hình rủi ro tín dụng tại NHCT Thanh Hoá 34

2.3 - Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại NHCT Thanh Hoá 39

2.3.1 - Nguyên nhân từ bản thân NHCT Thanh Hoá 39

2.3.2 - Nguyên nhân từ phía khách hàng 40

2.3.3 - Các nguyên nhân khác 41

2.4 - Các biện pháp mà NHCT Thanh Hoá áp dụng 42

3. Thành tựu và hạn chế trong công tác quản lý rủi ro tín dụng tại NHCT Thanh Hoá 43

3.1 - Những thành tựu NHCT Thanh Hoá đã đạt được 43

3.2 - Những hạn chế vướng mắc cần được tháo gỡ của NHCT TH 44

CHƯƠNG III : CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHCT THANH HOÁ 47

1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng của NHCT Thanh Hoá 47

2. Những giải pháp nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 47

2.1 - Tổ chức hợp lý, khoa học qui trình cho vay 47

2.2 - Nâng cao chất lượng quá trình phân tích tài chính dự án cho vay qua đó phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro 49

2.3 - Các giải pháp giải quyết nợ quá hạn 50

2.4 - Các giải pháp về phân tán rủi ro 50

2.5 - Thực hiện tốt công tác dự phòng rủi ro tín dụng 51

2.6 - Các biện pháp khác 51

3. Một số kiến nghị 52

3.1 - Một số kiến nghị đối với cơ quan chức năng 52

3.2 - Kiến nghị với NHCT Thanh Hoá 53

3.3 - Kiến nghị với NHNN Việt Nam 54

KẾT LUẬN 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY