Đề tài Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nội thất ở Công ty Xuân Hoà

Lời nói đầu 1

Chương I 3

Những vấn đề chung của cạnh tranh về sản phẩm 3

1.1. Thực chất, vai trò và các công cụ cạnh tranh 3

1.1.1. Thực chất cạnh tranh 3

1.1.2. Vai trò của cạnh tranh. 3

1.1.3 Các công cụ cạnh tranh chủ yếu: 5

1.1.3.1 Cạnh tranh bằng sản phẩm. 5

1.1.3.2. Cạnh tranh qua giá 6

1.1.3.3. Cạnh tranh về phân phối bán hàng. 7

1.1.3.4. Cạnh tranh về thời cơ thị trường. 7

1.1.3.5. Cạnh tranh về không gian và thời gian. 7

1.2. Khả năng cạnh tranh và các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh sản phẩm trong doanh nghiệp. 8

1.2.1. Khả năng cạnh tranh của sản phẩm. 8

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm trong doanh nghiệp 9

1.2.2.1. Thị phần 9

1.2.2.2. Giá bán của sản phẩm 10

1.2.2.3. Chất lượng sản phẩm 10

1.2.2.4. Thương hiệu sản phẩm 11

1.2.2.5. Hệ thống phân phối sản phẩm và các dịch vụ bán hàng 12

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh sản phẩm trong doanh nghiệp. 13

1.3.1. Môi trường kinh tế vĩ mô 13

1.3.1.1. Môi trường kinh tế 13

1.3.1.2. Môi trường công nghệ. 13

1.3.1.3. Môi trường văn hoá - xã hội 14

1.3.1.4. Môi trường tự nhiên. 14

1.3.1.5. Môi trường chính trị, luật pháp, quy chế, chính sáh 14

1.3.1.6. Môi trường toàn cầu 14

1.3.2. Môi trường ngành 15

1.3.2.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại 15

1.3.2.2. Phân tích cạnh tranh tiềm ẩn 16

1.3.2.3. Phân tích nhà cung ứng 16

1.3.2.4. Phân tích khách hàng 17

1.3.2.5. Sản phẩm thay thế 17

1.3.3. Môi trường nội bộ 17

1.4. Sự cần thiết nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm trong doanh nghiệp. 18

Chương II 19

Thực trạng cạnh tranh về sản phẩm nội thất tại 19

công ty xuân hoà 19

2.1 Khái quát về công ty 19

2.1.1 Những thông tin chung về công ty 19

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển công ty: 19

2.1.2.1. Giai đoạn từ 1973- 1980 19

2.1.2.2. Giai đoạn từ 1981 – 1990 20

2.1.2.3. Giai đoạn từ 1992 đến nay 21

2.1.3. Những đặc điểm kinh tế-kỹ thuật ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm nội thất Công ty Xuân Hoà 23

2.1.3.1.Đặc điểm về sản phẩm 23

2.1.3.3. Đặc điểm về nhân lực 25

2.1.3.4. Đặc điểm về công nghệ sản xuất 25

2.1.3.5. Đặc điểm của bộ máy tổ chức quản lý 27

2.2. Tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nội thất của công ty Xuân Hoà 29

2.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 29

2.2.2. Phân tích khả năng cạnh tranh của sản phẩm nội thất Công ty Xuân Hoà 31

2.2.2.1. Về thị phần của sản phẩm 31

2.2.2.2. Về giá bán sản phẩm 32

2.2.2.3. Sản phẩm và chất lượng sản phẩm 32

2.2.2.4. Về thương hiệu sản phẩm 34

2.2.2.5. Hệ thống phân phối sản phẩm và dịch vụ bán hàng 34

2.2.3. Các biện pháp Công ty đã áp dụng nhằm tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nội thất 36

2.2.3.1. Trong sản xuất 36

2.2.3.2. Trong kinh doanh 37

2.3. Đánh giá khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nội thất Công ty Xuân Hoà 39

Chương III 42

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm nội thất tại công ty Xuân Hoà 42

3.1. Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản nội thất tại Công ty Xuân Hoà 42

3.1.1. Đa dạng hoá sản phẩm đúng hướng 42

3.1.1.1. Phương hướng đa dạng hoá sản phẩm 42

3.1.1.2. Biện pháp thực hiện 42

3.1.2 Hạ giá thành sản phẩm 43

3.1.2.1 Phương hướng hạ giá thành sản phẩm 43

3.1.2.1 Biện pháp thực hiện hạ giá thành sản phẩm 44

3.1.3. Nâng cao công tác quản lý chất lượng 45

3.1.3.1 Phương hướng nâng cao công tác quản lý chất lượng 45

3.1.3.2. Biện pháp thực hiện 45

3.1.4. Tăng cường hoạt động Marketing 48

3.1.4.1. Phương hướng thực hiện 48

3.1.4.2. Biện pháp thực hiện 48

3.2. Một số kiến nghị với Nhà nước 52

Kết luận 54

Tài liệu tham khảo 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY