Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty Cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng

MỤC LỤC Đề mục TrangLời mở đầu 3Chương I: Cơ sở lý luận chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 51.1. Một số khái niệm về kinh doanh 51.2. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh 51.3. Bản chất và phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh 71.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 91.5. Các nhân tố tác động đến việc hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 171.6. Phương hướng chung nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 211.7. Các quan điểm cơ bản trong việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 22Chương II: Thực trạng và phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng 26I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng 261. Lịch sử hình thành 262. Qúa trình phát triển và cơ cấu tổ chức 272.1.Qúa trình phát triển . 272.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 272.3. Đặc điểm về lao động trong công ty . 32II. Khái quát thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng 331.Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh 332. Nguyên nhân gây ra hạn chế. 35III- Phân tích thực trạng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần và xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng 371.Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp 372. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh 38Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng .46I. Phương hướng- Nhiệm vụ- Mục tiêu chủ yếu trong thời gian tới của công ty .461. Mục tiêu và kế hoạch trong thời gian tới: 462. Phương hướng phát triển. 48II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 481. Thành lập bộ phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường: 482. Xây dựng chính sách sản phẩm 513. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý: 514. Sữa chữa và bảo dưỡng duy trỡ mỏy múc, thiết bị một cỏch thường xuyên 535. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đào tạo và bồi dưỡng lao động. 546. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm: 557. Tăng cường huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả: 558. Xây dựng duy trì hệ thống thông tin kịp thời hiệu quả: 579. Nâng cao hơn nữa công tác quản trị doanh nghiệp 5710. Tăng cường liên kết kinh tế: 58Kết luận 60TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

MỤC LỤC

Đề mục Trang

Lời mở đầu 3

Chương I: Cơ sở lý luận chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 5

1.1. Một số khái niệm về kinh doanh 5

1.2. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh 5

1.3. Bản chất và phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh 7

1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 9

1.5. Các nhân tố tác động đến việc hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 17

1.6. Phương hướng chung nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 21

1.7. Các quan điểm cơ bản trong việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 22

Chương II: Thực trạng và phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng 26

I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng 26

1. Lịch sử hình thành 26

2. Qúa trình phát triển và cơ cấu tổ chức 27

2.1.Qúa trình phát triển . 27

2.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 27

2.3. Đặc điểm về lao động trong công ty . 32

II. Khái quát thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng 33

1.Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh 33

2. Nguyên nhân gây ra hạn chế. 35

III- Phân tích thực trạng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần và xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng 37

1.Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp 37

2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh 38

Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng .46

I. Phương hướng- Nhiệm vụ- Mục tiêu chủ yếu trong thời gian tới của

công ty .46

1. Mục tiêu và kế hoạch trong thời gian tới: 46

2. Phương hướng phát triển. 48

II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 48

1. Thành lập bộ phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường: 48

2. Xây dựng chính sách sản phẩm 51

3. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý: 51

4. Sữa chữa và bảo dưỡng duy trỡ mỏy múc, thiết bị một cỏch thường xuyên 53

5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đào tạo và bồi dưỡng lao động. 54

6. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm: 55

7. Tăng cường huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả: 55

8. Xây dựng duy trì hệ thống thông tin kịp thời hiệu quả: 57

9. Nâng cao hơn nữa công tác quản trị doanh nghiệp 57

10. Tăng cường liên kết kinh tế: 58

Kết luận 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY