Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH thương mại Tuấn Minh

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ Lí LUẬN VỀ KINH DOANH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP 3

1.1. Kinh doanh và bản chất hoạt động kinh doanh 3

1.1.1. Khỏi niệm kinh doanh 3

1.1.2. Hiệu quả kinh doanh và phân loại hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. 3

1.1.2.1. Khỏi niệm hiệu quả kinh doanh. 3

1.1.2.2. Phõn loại hiệu quả kinh doanh 3

1.1.3. Vai trũ của nõng cao hiệu quả kinh doanh ở các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. 7

1.1.2. Những nội dung cơ bản của hoạt động kinh doanh: 9

1.1.4.1. Nghiên cứu thị trường kinh doanh của doanh nghiệp. 9

1.1.4.2. Xác định sản phẩm và khách hàng mà doanh nghiệp hướng tới. 13

1.1.4.3. Xõy dựng kờnh phõn phối và hệ thống phõn phối hàng húa: 15

1.1.4.4. Xác định hỡnh thức và phương thức bán hàng: 19

1.1.4.5. Tổ chức các hoạt động xúc tiến bán hàng và các chương trỡnh sau bỏn của cụng ty. 20

1.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh ở doanh nghiệp. 22

1.2.1. Những phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh: 22

1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh: 22

1.2.2.1. Lợi nhuận thu được trong kỳ: 22

1.2.2.2. Mức doanh lợi trờn vốn kinh doanh: 23

1.2.2.3. Mức doanh lợi trờn chi phớ kinh doanh: 23

1.2.2.4. Năng suất bỡnh quõn của một lao động 24

1.2.2.5. Chỉ tiờu mức doanh lợi trờn doanh số bỏn: được xác định như sau: 25

1.2.2.6. Một số chỉ tiờu khỏc: 25

1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 27

1.3.1. Những yếu tố thuộc môi trường kinh doanh. 27

1.3.1.1. Môi trường văn hóa xó hội 27

1.3.1.2. Môi trường chính trị pháp luật: 28

1.3.1.3. Môi trường cạnh tranh, kinh doanh và công nghệ. 28

1.3.1.4. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 29

1.3.2. Các yếu tố thuộc tiềm lực doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh 30

1.3.2.1. Nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty 30

1.3.2.2. Cơ sở vật chất, tài sản phục vụ cho kinh doanh 31

1.3.2.3. Nguồn nhõn lực của cụng ty 31

1.3.2.4. Mặt hàng kinh doanh của cụng ty 32

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN MINH 33

2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH thương mại Tuấn Minh 33

2.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty. 33

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 34

2.1.3. Cơ cấu tổ chức, chức năng các phũng ban của cụng ty 35

2.2. Thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH thương mại Tuấn Minh. 38

2.2.1. Tỡnh hỡnh kinh doanh của cụng ty 38

2.2.1.1. Mặt hàng và thị trường kinh doanh của công ty 38

2.2.1.2. Tỡnh hỡnh tổ chức và quản lý mạng lưới kênh phân phối 40

2.2.1.3. Thực trạng về hoạt động bán hàng và các chương trỡnh hỗ trợ bỏn hàng 41

2.2.1.4. Thực trạng nghiên cứu thị trường và phát triển thị trường của công ty 42

2.2.1.5. Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của cụng ty 43

2.2.1.6. Thực trạng các đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty 44

2.2.2. Phõn tớch hiệu quả kinh doanh của cụng ty 44

2.2.2.1. Kết quả kinh doanh của cụng ty trong thời gian qua 44

2.2.2.2. Phõn tớch về lợi nhuận, doanh thu của cụng ty 45

2.2.3. Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của công ty 46

2.2.3.1. Những thành tựu đạt được 46

2.2.3.2. Những khó khăn, hạn chế trong hoạt đông kinh doanh của công ty 47

2.2.3.3. Nguyờn nhõn: 49

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN MINH 50

3.1. Mục tiêu, định hướng của công ty trong thời gian tới 50

3.1.1. Mục tiêu của công ty TNHH thương mại Tuấn Minh trong thời gian tới 50

3.1.2. Định hướng phát triển công ty trong thời gian tới: 52

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH thương mại Tuấn Minh 54

3.2.1 Giải pháp về thị trường 54

3.2.1.1 Xây dựng các chương trỡnh nhằm đảm bảo giữ vững thị trường hiện tại 54

3.2.1.2. Đầu tư nghiên cứu xâm nhập thị trường mới, thị trường tiềm năng. 56

3.2.2. Giải phỏp về nguồn vốn kinh doanh của Cụng ty 57

3.2.2.1. Tăng cường đầu tư nguồn vốn lưu động vào hoạt động kinh doanh. 57

3.2.2.2. Tăng vũng quay vốn lưu động và sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả. 58

3.2.3. Giải phỏp về nguồn nhõn lực: 59

3.2.3.1. Tập trung đào tạo, nâng cao trỡnh độ nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên trong công ty. 59

3.2.3.2. Xây dựng các chương trỡnh, thực hiện quỏ trỡnh tuyển mộ, tuyển chọn lao động có chất lượng. 60

3.2.3.3. Tăng cường công tác quản lý, sắp xếp và đánh giá hiệu quả lao động: 61

3.2.4. Giải phỏp về sản phẩm kinh doanh của cụng ty: 61

3.2.4.1. Hoàn thiện sản phẩm hiện có về chất lượng, chủng loại, mẫu mó: 61

3.2.4.2. Tỡm kiếm và đưa các sản phẩm mới vào danh mục hàng kinh doanh: 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY