Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động tín dụng tại sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Lời mở đầu 1

Chương 1: Những vấn đề chung về phõn tớch tài chớnh doanh nghiệp trong hoạt động tớn dụng ngõn hàng 3

1.1.Hoạt động tớn dụng của ngõn hàng thương mại. 3

1.1.1.Khỏi niệm tớn dụng ngõn hàng. 3

1.1.2. Cỏc hỡnh thức tớn dụng. 4

1.1.3. Đặc trưng của hoạt động tớn dụng. 4

1.2. Phõn tớch tài chớnh doanh nghiệp trong hoạt động tớn dụng ngõn hàng. 5

1.2.1. Khỏi niệm và mục tiờu phõn tớch tài chớnh doanh nghiệp. 5

1.2.2. Nội dung phõn tớch tài chớnh doanh nghiệp. 6

Chương 2:Thực trạng phõn tớch tài chớnh doanh nghiệp trong hoạt động tớn dụng tại Sở giao dich ngõn hàng 16

đầu tư và phỏt triển Việt Nam 16

2.1. Tổng quan về ngõn hàng ĐT&PT Việt Nam và SGD Ngõn hàng ĐT&PT Việt Nam. 16

2.1.1. Sơ lược hỡnh thành và phỏt triển của Ngõn hàng ĐT&PT Việt Nam. 16

2.1.2. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của SGD 17

2.1.3. Kết quả kinh doanh. 22

2.2. Thực trạng hoạt động phõn tớch tài chớnh doanh nghiệp đối với hoạt động tớn dụng tại Sở giao dịch Ngõn hàng đầu tư và phỏt triển Việt Nam. 24

2.2.2. Xếp loại khỏch hàng 31

2.3. Đỏnh giỏ cụng tỏc phõn tớch tài chớnh doanh nghiệp trong hoạt động tớn dụng tại SGD Ngõn hàng đầu tư và phỏt triển Việt Nam. 35

2.3.1. Những kết quả đạt được. 35

2.3.2. Những khú khăn tồn tại: 39

2.3.3. Nguyờn nhõn tồn tại: 39

Chương 3 : Một số giải phỏp nhằm nõng cao chất lượng phõn tớch tài chớnh doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động tớn dụng của Sở giao dịch Ngõn hàng ĐT & PT Việt Nam 42

3.1. Định hướng và mục tiờu phỏt triển của SGD Ngõn hàng đầu tư và phỏt triển Việt Nam. 42

3.2.Một số giải phỏp nhằm nõng cao chất lượng phõn tớch tài chớnh 43

3.2.1. Nõng cao chất lượng cụng tỏc thu thập và xử lý thụng tin. 43

3.2.2. Nõng cao trỡnh độ của cỏn bộ tớn dụng. 44

3.2.3. Thực hiện đỳng, đầy đủ, nghiờm ngặt quy trỡnh phõn tớch thẩm định khỏch hàng vay vốn. 45

3.2.3. Hoàn thiện hệ thống cỏc chỉ tiờu trung bỡnh đối với từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. 46

3.3. Kiến nghị với cỏc cơ quan hữu quan. 46

3.3.1. Kiến nghị với NHNN 46

3.3.2. Kiến nghị với Ngõn hàng ĐT & PT Việt Nam. 47

Kết luận 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY