Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Thanh Trì

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG 1: TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1. Tín dụng ngân hàng và vai trò của nó trong nền kinh tế thương mại 4

1.1.1 Tín dụng và các hình thức của nó trong nền kinh tế thị trường 4

1.1.1.1. Quá trình ra đời của tín dụng 4

1.1.1.2. Các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trường 4

1.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 5

1.2. Chất lượng tín dụng 6

1.2.1. Khái niệm 6

1.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 6

1.2.3. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng tín dụng 10

1.2.3.1. Chất lượng tín dụng đối với nền sản xuất xã hội 10

1.2.3.2. Vai trò của nâng cao chất lượng tín dụng đối với sự tồn tại và phát triển của các ngành ngân hàng thương mại 10

CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THANH TRÌ 12

2.1. Tổng quan về chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Thanh Trì 12

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 12

2.1.2. Hệ thống tổ chức quản lý 14

2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Thanh Trì 14

2.2.1. Thị trường hoạt động 14

2.2.2. Các biện pháp để đảm bảo nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh nhân hàng đầu tư và phát triển Thanh Trì . 15

2.2.3 Đánh giá về chất lượng hoạt động của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Thanh Trì 15

2.2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá 15

2.2.3.2. Đánh giá kết quả hoạt động 16

2.2.3.2. Nguyên nhân ảnh hướng đến chất lượng tín dụng của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Thanh Trì 20

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THANH TRÌ 22

3.1. Định hướng về hoạt động của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Thanh Trì. 22

3.1.1. Bối cảnh mới của nền kinh tế 22

3.1.2 Định hướng về hoạt động của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Thanh Trì 22

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Thanh Trì 23

3.3. Một số kiền nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển thanh Trì 27

3.3.1. Kiến nghị vơí nhà nước. 27

3.3.2. Đối với ngân hàng cấp trên 28

KẾT LUẬN 29

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY