Đề tài Giải pháp marketing hỗn hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Bến Thành ô tô

MỤC LỤC CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX 1.1 Marketing và vai trò của Marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 1.2 Nội dung của hoạt động Marketing – Mix 1.3 Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới việc vận dụng Marketing - Mix vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp1.3.1 Các nhân tố thuộc môi trường kinh doanh. 1.3.2 Các nhân tố thuộc tiềm lực doanh nghiệpCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN THÀNH Ô TÔ2.1 Cơ sở lý luận Giới thiệu chung về công ty. 2.1.1 Lịch sử hình thành 2.1.2 Vị trí địa lý 2.1.3 Lĩnh vực kinh doanh và các sản phẩm và dịch vụ chính của BTF 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức 2.1.3.2 Hội đồng quản trị 2.1.3.3 Ban kiểm soát 2.2 Các nguồn lực của công ty 2.2.1 Quy mô đầu tư 2.2.2. Nhân lực 2.2.3 Quy mô xưởng dịch vụ 2.2. 4 Công nghệ2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty thời gian vừa qua 2.3.1 Thực trạng hoạt động marketing của Công Ty Cổ Phần Bến Thành Ô Tô 2.3.1.1Bộ máy marketing của BTF a) Chức năng marketing của phòng kinh doanh b) Xúc tiến thương mại và tiếp thị bán hàng c) Tổ chức và chức năng d) Quản lý e)Lập kế hoạch và báo cáo 2.3.2 Thực trạng chiến lược marketing của Bến Thành Ô Tô 2.3.2.1 Khách hàng của Công Ty a) Khách hàng của các sản phẩm b) Khách hàng sử dụng dịch vụ bảo dưỡng,sửa chữa,bảo hiểm . 2.4.1 Các hoạt động của nhà xưởng 2.4.2 Các hoạt động của bộ phấn khối hành chánh văn phòng 2.4 Thực trạng marketing mix của Công Ty 2.4.1 Sản phẩm 2.4.2 Chính sách giá 2.4.2.1 Phân phối 2.4.2.2 Xúc tiến hỗn hợpa) Kế hoạch quảng bá lớn nhất của Công Ty trong thời gian vừa quab) Các hoạt động đang thực hiện của Công Ty 2.5 Đánh giá chung về chiến lược marketing của Công TyCHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP MARKETING HỖN HỢP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA BẾN THÀNH Ô TÔ3. 1 Định hướng phát triển chung của Công Ty 3.1.1 Xu hướng phát triển thị trường 3.1.2 Định hướng quản lý chung3.2 Kiên nghị về hệ thống Marketing hỗn hộp 3.2.1 Sản phẩm và dịch vụ 3.2.1.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ 3.2.1.1 Bổ sung thêm những tính chất mới cho sản phẩm và cải tiến kiểu dáng sản phẩm,cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ 3.2.1.1 Phát triển sản phẩm mới 3.2.2 Chiến lược về giá 3.2.2.1 Những phương thức giảm giá thành sản phẩm 3.2.2.2 Các phương thức định giáa) Định giá căn cứ vào chi phí sản xuấtb) Định giá căn cứ vào nhu cầuc) Định giá căn cứ vào đối thủ cạnh tranh 3.2.3 Phân phối 3.2.3.1 Nâng cao hiệu quả kênh phân phối 3.2.3.2 Chính sách đối với các đại lý 3.2.4 Xúc tiến hỗn hợp 3.4.1 Quảng cáo 3.4.2 Khuyến mãi 3.4.3 Quan hệ công chúng 3.4.4 Yếu tố con người 3.4.5 Cơ cấu nhân sự 3.4.6 Nâng cao tay nghề công nhân viên 3.4.7 Tầm nhìn của các cán bộ quản lý 3.5 Hỗ trợ từ Công Ty TNHH Ford Việt NamCHƯƠNG 4:NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ CHUNG CHO HOẠT ĐỘNG MARKETING - MIXKẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX

1.1 Marketing và vai trò của Marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

1.2 Nội dung của hoạt động Marketing – Mix

1.3 Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới việc vận dụng Marketing - Mix vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

1.3.1 Các nhân tố thuộc môi trường kinh doanh.

1.3.2 Các nhân tố thuộc tiềm lực doanh nghiệp

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN THÀNH Ô TÔ

2.1 Cơ sở lý luận Giới thiệu chung về công ty.

2.1.1 Lịch sử hình thành

2.1.2 Vị trí địa lý

2.1.3 Lĩnh vực kinh doanh và các sản phẩm và dịch vụ chính của BTF

2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức

2.1.3.2 Hội đồng quản trị

2.1.3.3 Ban kiểm soát

2.2 Các nguồn lực của công ty

2.2.1 Quy mô đầu tư

2.2.2. Nhân lực

2.2.3 Quy mô xưởng dịch vụ

2.2. 4 Công nghệ

2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty thời gian vừa qua

2.3.1 Thực trạng hoạt động marketing của Công Ty Cổ Phần Bến Thành Ô Tô

2.3.1.1Bộ máy marketing của BTF

a) Chức năng marketing của phòng kinh doanh

b) Xúc tiến thương mại và tiếp thị bán hàng

c) Tổ chức và chức năng

d) Quản lý

e)Lập kế hoạch và báo cáo

2.3.2 Thực trạng chiến lược marketing của Bến Thành Ô Tô

2.3.2.1 Khách hàng của Công Ty

a) Khách hàng của các sản phẩm

b) Khách hàng sử dụng dịch vụ bảo dưỡng,sửa chữa,bảo hiểm .

2.4.1 Các hoạt động của nhà xưởng

2.4.2 Các hoạt động của bộ phấn khối hành chánh văn phòng

2.4 Thực trạng marketing mix của Công Ty

2.4.1 Sản phẩm

2.4.2 Chính sách giá

2.4.2.1 Phân phối

2.4.2.2 Xúc tiến hỗn hợp

a) Kế hoạch quảng bá lớn nhất của Công Ty trong thời gian vừa qua

b) Các hoạt động đang thực hiện của Công Ty

2.5 Đánh giá chung về chiến lược marketing của Công Ty

CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP MARKETING HỖN HỢP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA BẾN THÀNH Ô TÔ

3. 1 Định hướng phát triển chung của Công Ty

3.1.1 Xu hướng phát triển thị trường

3.1.2 Định hướng quản lý chung

3.2 Kiên nghị về hệ thống Marketing hỗn hộp

3.2.1 Sản phẩm và dịch vụ

3.2.1.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ

3.2.1.1 Bổ sung thêm những tính chất mới cho sản phẩm và cải tiến kiểu dáng sản phẩm,cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ

3.2.1.1 Phát triển sản phẩm mới

3.2.2 Chiến lược về giá

3.2.2.1 Những phương thức giảm giá thành sản phẩm

3.2.2.2 Các phương thức định giá

a) Định giá căn cứ vào chi phí sản xuất

b) Định giá căn cứ vào nhu cầu

c) Định giá căn cứ vào đối thủ cạnh tranh

3.2.3 Phân phối

3.2.3.1 Nâng cao hiệu quả kênh phân phối

3.2.3.2 Chính sách đối với các đại lý

3.2.4 Xúc tiến hỗn hợp

3.4.1 Quảng cáo

3.4.2 Khuyến mãi

3.4.3 Quan hệ công chúng

3.4.4 Yếu tố con người

3.4.5 Cơ cấu nhân sự

3.4.6 Nâng cao tay nghề công nhân viên

3.4.7 Tầm nhìn của các cán bộ quản lý

3.5 Hỗ trợ từ Công Ty TNHH Ford Việt Nam

CHƯƠNG 4:

NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ CHUNG CHO HOẠT ĐỘNG MARKETING - MIX

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY