Đề tài Giải pháp hoàn thiện và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

MỤC LỤC

Phần mở đầu.1

1.1 Khái niệm và bản chất của TTCK.2

1.1.1 Các quan điểm về TTCK.2

1.1.2 Khái niệm TTCK.2

1.1.3 Bản chất của TTCK. .2

1.2 Vai trò và nguyên tắc hoạt động của TTCK.3

1.2.1 Vai trò của TTCK. 3

a) Vai trò của TTCK .3

b) Nhược điểm của TTCK. .4

1.2.2 Nguyên tắc của TTCK . .4

1.3 Vị trí cấu trúc của TTCK . 5

1.3.1Vị trí của TTCK. 5

1.3.2 Cấu trúc của TTCK. 5

1.4 Hàng hoá trên TTCK. 7

1.4.1 Tráiphiếu. .7

1.4.2 Cổ phiếu. 9

1.4.3 Chứng chỉ có nguồn gốc từ chứng khoán.11

1.5 Các chủ thể tham gia trên TTCK.11

1.5.1 Nhà phát hành.12

1.5.2 Nhà trung gian.12

1.5.3 Nhà đầu tư.12

1.5.4 Các tổ chức quản lý giám sát và hỗ trợ . .13

Chương 2 Thực trạng tình hình hoạt động của TTCK Việt Nam hiện nay

2.1 Thực trạng về hoạt động của TTCK Việt Nam

trong những năm gần đây.14

· Quá trình hình thành và phát triển.14

· Hoạt động của TTCK. 15

2.2 Đánh giá tình hình hoạt động của TTCK Việt Nam hiện nay. 19

2.2.1Kết quả đạt được.19

2.2.2 Hạn chế. .21

a) Hạn chế.21

b) Nguyên nhân.23

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện và phát triển TTCK Việt Nam

3.1 Định hướng phát triển của TTCK Việt Nam đến năm 2010.25

3.1.1 Mục tiêu chiến lược tổng quát.25

3.1.2 Định hướng phát triển TTCK Việt Nam đến 2010.26

3.2 Giải pháp.27

3.2.1 Giải pháp trước mắt.27

3.2.2 Giải pháp lâu dài.30

3.3 Một số kiến nghị với Chính phủ.30

Kết luận .32

Tài liệu tham khảo 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY