Đề tài Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

môc lôcLời mở đầu 1Chương i. rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại. 1.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng 1.1.1. Khái niệm và phân loại 1.1.2. Nguyên tắc tín dụng ngân hàng 1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng 1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng 1.2.1. Khái niệm 1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng 1.2.3. Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 1.2.4. Một số mô hình lượng hoá rủi ro tín dụng 1.2.4.1. Mô hình điểm số Z 1.2.4.2. Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng 1.2.5 . Tác động của rủi ro tín dụng 1.2.5.1. Tác động của rủi ro tín dụng tới hoạt động của ngân hàng 1.2.5.2. Tác động của rủi ro tín dụng đối với nền kinh tế 1.2.6. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.2.6.1. Nguyên nhân thuộc về ngân hàng 1.2.6.2. Nguyên nhân thuộc về người vay 1.2.6.3. Nguyên nhân khác 1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới hạn chế rủi ro tín dụng 1.3.1. Chính sách và quy trình tín dụng 1.3.2. Chính sách quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng 1.3.3. Tổ chức quản lý tín dụng và rủi ro tín dụng 1.3.4. Nhân tố công nghệ Chương ii Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội 2.1. Đặc điểm ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội 2.1.1. Lịch sử phát triển 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng nông nghiệp Hà Nội 2.1.3. Cơ cấu tổ chức ngân hàng nông nghiệp Hà Nội 2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội năm 2005 2.1.4.1. Nguồn vốn 2.1.4.2. Hoạt động tín dụng 2.1.4.3. Hoạt động kinh doanh đối ngoại 2.1.4.4. Hoạt động phát triển dịch vụ ngân hàng 2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội 2.2.1. Tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội trong những năm qua 2.2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp Hà Nội 2.3. Đánh giá rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp Hà Nội 2.3.1. Những kết quả đạt được 2.3.2. Những điểm yếu và nguyên nhân 2.3.2.1. Những điểm yếu 2.3.2.2. Nguyên nhân Chương iii Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội 3.1. Định hướng hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội trong năm tới 3.2. Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp Hà Nội 3.2.1. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng 3.2.2. Thực hiện đầy đủ quy trình cho vay 3.2.3. Xây dựng hệ thống phân loại và xếp hạng khách hàng tự động 3.2.4. Coi trọng nhưng không quá ỷ lại vào tài sản đảm bảo 3.2.5. Định kỳ phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định mới 3.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tín dụng độc lập 3.2.7. Đa dạng hoá danh mục cho vay 3.2.8. Thiết lập bộ phận nghiên cứu, phân tích, dự báo diễn biến nền kinh tế 3.3. Một số kiến nghị 3.3.1. Kiến nghị với ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 3.2.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước 3.3.3. Kiến nghị với Nhà nước Kết Luận Danh mục tài liệu tham khảo

môc lôc

Lời mở đầu 1

Chương i. rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại.

1.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng

1.1.1. Khái niệm và phân loại

1.1.2. Nguyên tắc tín dụng ngân hàng

1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng

1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng

1.2.3. Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng

1.2.4. Một số mô hình lượng hoá rủi ro tín dụng

1.2.4.1. Mô hình điểm số Z

1.2.4.2. Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng

1.2.5 . Tác động của rủi ro tín dụng

1.2.5.1. Tác động của rủi ro tín dụng tới hoạt động của ngân hàng

1.2.5.2. Tác động của rủi ro tín dụng đối với nền kinh tế

1.2.6. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng

1.2.6.1. Nguyên nhân thuộc về ngân hàng

1.2.6.2. Nguyên nhân thuộc về người vay

1.2.6.3. Nguyên nhân khác

1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới hạn chế rủi ro tín dụng

1.3.1. Chính sách và quy trình tín dụng

1.3.2. Chính sách quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng

1.3.3. Tổ chức quản lý tín dụng và rủi ro tín dụng

1.3.4. Nhân tố công nghệ

Chương ii

Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

2.1. Đặc điểm ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

2.1.1. Lịch sử phát triển

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng nông nghiệp Hà Nội

2.1.3. Cơ cấu tổ chức ngân hàng nông nghiệp Hà Nội

2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội năm 2005

2.1.4.1. Nguồn vốn

2.1.4.2. Hoạt động tín dụng

2.1.4.3. Hoạt động kinh doanh đối ngoại

2.1.4.4. Hoạt động phát triển dịch vụ ngân hàng

2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

2.2.1. Tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội trong những năm qua

2.2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp Hà Nội

2.3. Đánh giá rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp Hà Nội

2.3.1. Những kết quả đạt được

2.3.2. Những điểm yếu và nguyên nhân

2.3.2.1. Những điểm yếu

2.3.2.2. Nguyên nhân

Chương iii

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

3.1. Định hướng hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội trong năm tới

3.2. Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp Hà Nội

3.2.1. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng

3.2.2. Thực hiện đầy đủ quy trình cho vay

3.2.3. Xây dựng hệ thống phân loại và xếp hạng khách hàng tự động

3.2.4. Coi trọng nhưng không quá ỷ lại vào tài sản đảm bảo

3.2.5. Định kỳ phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định mới

3.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tín dụng độc lập

3.2.7. Đa dạng hoá danh mục cho vay

3.2.8. Thiết lập bộ phận nghiên cứu, phân tích, dự báo diễn biến nền kinh tế

3.3. Một số kiến nghị

3.3.1. Kiến nghị với ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

3.2.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước

3.3.3. Kiến nghị với Nhà nước

Kết Luận

Danh mục tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY