Đề tài Động cơ điện một chiều và các phương pháp điều khiển tốc độ

CHƯƠNG 1: ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ

1.1 ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU trang 1

1.1.1 Khái niệm chung trang 1

1.1.2 Phương trình động lực học của động cơ điện một chiều PM trang 1

1.2 ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU trang 1

1.2.1 Khái niệm chung trang 1

1.2.2 Nguyên lý điều chỉnh điện áp phần ứng trang 1

1.2.3 Nguyên lý điều chỉnh từ thông động cơ trang 1

1.2.4 Điều khiển động cơ điện một chiều PM bằng điện tử trang 1

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG ĐIỀU KHIỂN

ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU

2.1 THIẾT KẾ NGUỒN CUNG CẤP CHO MẠCH CHUẨN HOÁ VÀ VI XỬ LÝ trang 1

2.2 GHÉP NỐI CARD THU THẬP SỐ LIỆU 12 KÊNH VỚI MÁY TÍNH trang 1

2.2.1 Cổng nối tiếp RS-232 trang 1

2.2.2 Vi mạch MAX 232 trang 1

2.3 VI ĐIỀU KHIỂN HỌ MCS 51 trang 1

2.3.1 Sơ đồ khối của bộ vi xử lý 8051 trang 1

2.3.2 Cách tổ chức và truy cập bộ nhớ của 8051 trang 1

2.3.2.1 Bộ nhớ chương trình (Program Memory) trang 1

2.3.2.2 Bộ nhớ dữ liệu trang 1

2.3.3 Các thanh ghi chức năng đặc biệt (Special Function Registers – SFRs) trang 1

2.3.4 Các chế độ địa chỉ trong 8051 trang 1

2.3.4.1 Chế độ địa chỉ trực tiếp (Direct Addressing) trang 1

2.3.4.2 Chế độ địa chỉ gián tiếp (Indirect Addressing) trang 1

2.3.4.3 Chế độ địa chỉ thanh ghi (Regiter Addressing) trang 1

2.3.4.4 Chế độ địa chỉ tức thì (Immediate Addressing) trang 1

2.3.4.5 Chế độ thanh ghi đặc trưng (Register – Specific Addressing) trang 1

2.3.4.6 Chế độ địa chỉ thanh ghi chỉ số (Register – Specific Addressing) trang 1

2.3.5 Cổng vào ra song song trang 1

2.3.6 Timer/ Counter trang 1

2.3.6.1 Thanh ghi TMOD (Timer/ Counter Mode Control Register) trang 1

2.3.6.2 Thanh ghi TCON (Timer/ Counter Control Register) trang 1

2.3.6.3 Các chế độ hoạt động của Timer/Counter trang 1

2.3.7 Giao diện nối tiếp trang 1

2.3.7.1 Thanh ghi SCON (Serial Part Control Register) trang 1

2.3.7.2 Thanh ghi PCON (Power Control Register) trang 1

2.3.8 Các nguồn ngắt và cách sử dụng ngắt trang 1

2.3.8.1 Thanh ghi IE (Interrupt Enable Register) trang 1

2.3.8.2 Thanh ghi IP (Interrupt Register) trang 1

2.4 CÁC LỆNH TRONG 8051 trang 1

2.4.1 Lệnh MOV trang 1

2.4.2 Định nghĩa các hằng, biến trang 1

2.4.3 Các lệnh số học trang 1

2.4.4 Các lệnh Logic trang 1

2.4.5 Các lệnh thao tác trên Bit trang 1

2.4.6 Các lệnh nhảy không có điều kiện trang 1

2.4.7 Các lệnh nhảy có điều kiện trang 1

2.5 CHƯƠNG TRÌNH ASM trang 1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY