Đề tài Đổi mới cơ chế chính sách đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm thúc đẩy sự phát triển của chúng ở Việt Nam

A. PHẦN MỞ 1B. PHẦN NỘI DUNG 2Phần 1: Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ 3I. Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ 3II. Vai trò 6III.Những ưu thế và hạn chế của dnvvn: 10 IV. Tính tất yếu khách quan của phát triển dnvvn 13Phần 2: Phát triển dnvvn trong nền kinh tế thị trường ở nước ta 14I. Tình hình phát triển dnvvn ở Việt Nam 14II. Thực trạng của dnvvn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay 16Phần 3: Đổi mới cơ chế chính sách quản lí dnvvn ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường. 22I. Sự cần thiết hình thành cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ và phát triển dnvvn 22II. Cơ chế quản lí dnvvn ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trưòng 23III. Thực trạng của cơ chế chính sách quản lí và hỗ trợ dnvvn 26IV. Tính tất yếu khách quan của việc đổi mới 28Phần 4: phương hướng, giải pháp đổi mới cơ chế quản lí dnvvn 30I. Phương hướng đổi mới cơ chế chính sách đối với dnvvn 30II. Giải pháp 32C. KẾT LUẬN 36

A. PHẦN MỞ 1

B. PHẦN NỘI DUNG 2

Phần 1: Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ 3

I. Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ 3

II. Vai trò 6

III.Những ưu thế và hạn chế của dnvvn: 10

IV. Tính tất yếu khách quan của phát triển dnvvn 13

Phần 2: Phát triển dnvvn trong nền kinh tế

thị trường ở nước ta 14

I. Tình hình phát triển dnvvn ở Việt Nam 14

II. Thực trạng của dnvvn trong nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay 16

Phần 3: Đổi mới cơ chế chính sách quản lí dnvvn ở

Việt Nam trong nền kinh tế thị trường. 22

I. Sự cần thiết hình thành cơ chế chính sách nhằm hỗ

trợ và phát triển dnvvn 22

II. Cơ chế quản lí dnvvn ở Việt Nam trong nền kinh tế

thị trưòng 23

III. Thực trạng của cơ chế chính sách quản lí và hỗ

trợ dnvvn 26

IV. Tính tất yếu khách quan của việc đổi mới 28

Phần 4: phương hướng, giải pháp đổi mới cơ chế

quản lí dnvvn 30

I. Phương hướng đổi mới cơ chế chính sách đối với dnvvn 30

II. Giải pháp 32

C. KẾT LUẬN 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY