Đề tài Định hướng hoạt động xúc tiến thương mại du lịch tỉnh Bến Tre 2007-2010

Mục tiêu chung: Tăng cường hoạt động XTTMDL nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, du lịch mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới, tạo lập uy tín thương hiệu trong hoạt động kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp, đồng thời mang lại hiệu quả chung cho toàn xã hội, gớp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và sự thành công của quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới.Mục tiêu cụ thể: Hoạt động XTTMDL phải tác động thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu phàt triển thương mại du lịch của tỉnh đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. - Giá trị tăng thêm của ngành thương mại giai đoạn 2006–2010 chiếm tỷ trọng 10% trong GDP của tỉnh.- Tăng trưởng TMLCHHXH giai đoạn 2006–2010 đạt bình quân 16%/năm.- Tỷ trọng thương mại hiện đại giai đoạn 2006–2010 là 15%. - Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2006-2010 là 750 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu thủy sản là 413 triệu USD; hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 277 triệu USD; hàng Nông sản: 35 triệu USD; dịch vụ xuất khẩu: 25 triệu USD.- Tổng thu nhập du lịch đến năm 2010 đạt 226,9 tỷ đồng tăng bình quân 20%/năm. Khách du lịch đạt 505.000 lượt khách. Tổng nhu cầu đầu tư du lịch giai đọan 2006 – 2010 là 449 tỷ đồng. Tổng số lao động ngành du lịch đến năm 2010 là 7.180 người, trong đó lao động trực tiếp là 2.244 người, lao động gián tiếp là 4.936 người.

Mục tiêu chung:

Tăng cường hoạt động XTTMDL nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, du lịch mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới, tạo lập uy tín thương hiệu trong hoạt động kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp, đồng thời mang lại hiệu quả chung cho toàn xã hội, gớp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và sự thành công của quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới.

Mục tiêu cụ thể:

Hoạt động XTTMDL phải tác động thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu phàt triển thương mại du lịch của tỉnh đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Giá trị tăng thêm của ngành thương mại giai đoạn 2006–2010 chiếm tỷ trọng 10% trong GDP của tỉnh.

- Tăng trưởng TMLCHHXH giai đoạn 2006–2010 đạt bình quân 16%/năm.

- Tỷ trọng thương mại hiện đại giai đoạn 2006–2010 là 15%.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2006-2010 là 750 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu thủy sản là 413 triệu USD; hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 277 triệu USD; hàng Nông sản: 35 triệu USD; dịch vụ xuất khẩu: 25 triệu USD.

- Tổng thu nhập du lịch đến năm 2010 đạt 226,9 tỷ đồng tăng bình quân 20%/năm. Khách du lịch đạt 505.000 lượt khách. Tổng nhu cầu đầu tư du lịch giai đọan 2006 – 2010 là 449 tỷ đồng. Tổng số lao động ngành du lịch đến năm 2010 là 7.180 người, trong đó lao động trực tiếp là 2.244 người, lao động gián tiếp là 4.936 người.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY