Đề tài Định hướng đề tài cho chuyên đề thực tập tại phòng kinh doanh chi nhánh kinh doanh Hà Nội

MỘT SỐ CỤM TỪ VIẾT TẮT 1

CHƯƠNG I- GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL. 2

I- LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL. 3

a) Lịch sử hình thành 3

b) Những mốc son lịch sử về sự ra đời 4

c) Những sự kiện nổi bật về phát triển dịch vụ 5

II-CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ HIỆN TẠI CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL 6

1.Chức năng, nhiệm vụ. 6

1.1-Chức năng. 6

1.2- Nhiệm vụ 7

2. Số liệu phát triển của tổng công ty viễn thông quân đội trong thời gian qua và phương hướng, nhiện vụ năm 2009. 7

2.1- Các số liệu phát triển giai đoạn 2000-2007. 7

2.2- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2009. 8

III-CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC PHÒNG BAN 8

1) Các phòng, ban của tổng công ty: 8

2) Các công ty trực thuộc Tổng công ty. 9

CHƯƠNG II- ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT VỀ CHI NHÁNH KINH DOANH HÀ NỘI VÀ PHÒNG KINH DOANH. 11

I- MÔ HÌNH TỔ CHỨC CHI NHÁNH VIỄN THÔNG HÀ NỘI (T2/2008). 11

1.1- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA PHÒNG KINH DOANH. 12

II- TỔ CHỨC NHÂN SỰ CỦA PHÒNG KINH DOANH- CHI NHÁNH VIỄN THÔNG HÀ NỘI. 13

2.1- TỔNG QUAN CÁC NGHIỆP VỤ. 14

1. Ban KHKD: 14

2. Ban Marketing: 15

3. Nhân viên tác nghiệp tại TTKD: 16

4. Nhiệm vụ của phó phòng KD: 17

5. Nhiệm vụ của trưởng phòng KD: 17

III -ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NĂNG LỰC LÀM VIỆC CỦA PHÒNG KINH DOANH. 17

1. Về nhân lực: 17

2. Về điều kiện làm việc: 18

3. Về điều kiện tài chính: 18

IV-GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH. 19

CHƯƠNG III-ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI CHO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TẠI PHÒNG KINH DOANH CHI NHÁNH KINH DOANH HÀ NỘI. 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY