Đề tài Điều tra và nghiên cứu bảo tồn nguồn gien các giống hoa Cúc và hoa Lan cắt cành hiện đang sản xuất tại Đà Lạt

MỤC LỤCMở đầu . 2Các từ viết tắt . 3Chương 1. Tổng quan tài liệu . 41. Sơ lược về cấy mô trong công tác nhân giống cây trồng . 41.1 Tính toàn năng của tế bào thực vật trong nuôi cấy mô . 41.2 Công nghệ sinh học thực vật trong nhân giống cây trồng . 51.3 Vai trò của chất điều tiết sinh trưởng trong nuôi cấy mô . 51.4 Kỹ thuật vi nhân giống (micropropagation). 72. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu họ lan (Orchidaceae) và chi địa lan (Cymbidium sw.)112.1 Khái quát chung . 112.2 Một vài nét về địa lan Đà Lạt. . 122.3 Hình thái bên ngoài của địa lan. . 132.4 Phân loại địa lan. . 142.5 Virus hại thực vật . 152.6. Virus hại địa lan . 193. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu, đặc điểm chung và phân loại về họ cúc . 243.1. Tình hình sản xuất hoa cúc . 243.2 Đặc điểm sinh học họ cúc (Asteraceae hay Compositae) : . 254. Virus và phương pháp ELISA. 28Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu . 302.1 Đối tượng nghiên cứu: . 302.2 Phương pháp nghiên cứu . 30Chương 3. Kết quả và thảo luận. 39A. Kết quả nghiên cứu trên các giống địa lan . 393.1 Kết quả điều tra các loài địa lan hiện có tại Đà lạt . 393.2. Khảo sát môi trường nhân giống. . 393.3. Khảo sát tác động của Ribazole (Ribazole) lên sự sinh trưởng của protocorm . 443.4. Ảnh hưởng của các loại giá thể và EC ở giai đoạn vườn ươm . 49B. Kết quả nghiên cứu trên các giống cúc . 543.5. Ảnh hưởng của Ribazole lên sự sinh trưởng và phát triển in vitro, đối với cácgiống khác nhau . 543.6. Sự phục hồi của cây sau khi xử lý Ribazole . 58Kết luận và kiến nghị . 72Tài liệu tham khảo . 76Phụ lục và hình ảnh minh họa . 80

MỤC LỤC

Mở đầu . 2

Các từ viết tắt . 3

Chương 1. Tổng quan tài liệu . 4

1. Sơ lược về cấy mô trong công tác nhân giống cây trồng . 4

1.1 Tính toàn năng của tế bào thực vật trong nuôi cấy mô . 4

1.2 Công nghệ sinh học thực vật trong nhân giống cây trồng . 5

1.3 Vai trò của chất điều tiết sinh trưởng trong nuôi cấy mô . 5

1.4 Kỹ thuật vi nhân giống (micropropagation). 7

2. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu họ lan (Orchidaceae) và chi địa lan (Cymbidium sw.)11

2.1 Khái quát chung . 11

2.2 Một vài nét về địa lan Đà Lạt. . 12

2.3 Hình thái bên ngoài của địa lan. . 13

2.4 Phân loại địa lan. . 14

2.5 Virus hại thực vật . 15

2.6. Virus hại địa lan . 19

3. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu, đặc điểm chung và phân loại về họ cúc . 24

3.1. Tình hình sản xuất hoa cúc . 24

3.2 Đặc điểm sinh học họ cúc (Asteraceae hay Compositae) : . 25

4. Virus và phương pháp ELISA. 28

Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu . 30

2.1 Đối tượng nghiên cứu: . 30

2.2 Phương pháp nghiên cứu . 30

Chương 3. Kết quả và thảo luận. 39

A. Kết quả nghiên cứu trên các giống địa lan . 39

3.1 Kết quả điều tra các loài địa lan hiện có tại Đà lạt . 39

3.2. Khảo sát môi trường nhân giống. . 39

3.3. Khảo sát tác động của Ribazole (Ribazole) lên sự sinh trưởng của protocorm . 44

3.4. Ảnh hưởng của các loại giá thể và EC ở giai đoạn vườn ươm . 49

B. Kết quả nghiên cứu trên các giống cúc . 54

3.5. Ảnh hưởng của Ribazole lên sự sinh trưởng và phát triển in vitro, đối với các

giống khác nhau . 54

3.6. Sự phục hồi của cây sau khi xử lý Ribazole . 58

Kết luận và kiến nghị . 72

Tài liệu tham khảo . 76

Phụ lục và hình ảnh minh họa . 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY