Đề tài Điều tra tình hình sản xuất hạt giống lúa và giống đậu tương tại Viện cây lương thực và cây thực phẩm -Gia Lộc, Hải Dương

PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU1.1. Đặt vấn đề Lương thực luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu ở các quốc gia trên thế giới. Chính vì vậy tỉ lệ đất trồng cây lương thực luôn chiếm một diện tích lớn trong tổng số diện tích cây nông nghiệp toàn cầu. Lương thực ở nước ta chủ yếu là cây lương thực có hạt như lúa gạo, ngô, đậu tương và cây có củ. Với cây lương thực có hạt, diện tích đã tăng từ 7,3 triệu ha (năm 1993) lên 8,4 triệu ha (năm 2003), sản lượng lương thực có hạt tương ứng từ 26,1 triệu tấn tăng lên 37,5 triệu tấn, trong đó diện tích trồng lúa từ 6,8 triệu ha (năm 1995), tăng lên 7,4 triệu ha (năm 2003) sản lượng lúa tương ứng từ 25 triệu tấn tăng lên 34,5 triệu tấn, diện tích đậu tương là 0,12 triệu ha (năm 1995) tăng lên 0,18 triệu ha (năm 2004) sản lượng đậu tương tương ứng tăng từ 0,12 triệu tấn đến 0,224 triệu tấn. Tổng sản lượng lương thực có hạt của nước ta hiện nay đã vượt mức 40 triệu tấn/năm. Với những tăng trưởng như vậy trong những năm gần đây về năng suất lúa cũng như đậu tương là nhờ những đóng góp tích cực của các biện pháp canh tác, tiến bộ khoa học kỹ thuật, các chủ trương chính sách hỗ trợ sản xuất của nhà nước, mà đặc biệt là công tác chọn tạo giống, mặc dù đã đưa được năng suất, sản lượng tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Để đáp ứng được nhu cầu về giống tốt thì công việc nhân giống các giống mới, giống có năng suất cao phải được quan tâm một cách đúng mức.

PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

Lương thực luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu ở các quốc gia trên thế giới. Chính vì vậy tỉ lệ đất trồng cây lương thực luôn chiếm một diện tích lớn trong tổng số diện tích cây nông nghiệp toàn cầu.

Lương thực ở nước ta chủ yếu là cây lương thực có hạt như lúa gạo, ngô, đậu tương và cây có củ. Với cây lương thực có hạt, diện tích đã tăng từ 7,3 triệu ha (năm 1993) lên 8,4 triệu ha (năm 2003), sản lượng lương thực có hạt tương ứng từ 26,1 triệu tấn tăng lên 37,5 triệu tấn, trong đó diện tích trồng lúa từ 6,8 triệu ha (năm 1995), tăng lên 7,4 triệu ha (năm 2003) sản lượng lúa tương ứng từ 25 triệu tấn tăng lên 34,5 triệu tấn, diện tích đậu tương là 0,12 triệu ha (năm 1995) tăng lên 0,18 triệu ha (năm 2004) sản lượng đậu tương tương ứng tăng từ 0,12 triệu tấn đến 0,224 triệu tấn. Tổng sản lượng lương thực có hạt của nước ta hiện nay đã vượt mức 40 triệu tấn/năm.

Với những tăng trưởng như vậy trong những năm gần đây về năng suất lúa cũng như đậu tương là nhờ những đóng góp tích cực của các biện pháp canh tác, tiến bộ khoa học kỹ thuật, các chủ trương chính sách hỗ trợ sản xuất của nhà nước, mà đặc biệt là công tác chọn tạo giống, mặc dù đã đưa được năng suất, sản lượng tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Để đáp ứng được nhu cầu về giống tốt thì công việc nhân giống các giống mới, giống có năng suất cao phải được quan tâm một cách đúng mức.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY