Đề tài Điều khiển tự động trong điều hòa không khí

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.3 Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦATHÔNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRONG ĐIỀU HOÀKHÔNG KHÍ .4 Chương 2: HỆ THÔNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRONG ĐIỀU HOÀKHÔNG KHÍ .5 2.1. Nhiệm vụ và chức năng của hệ thống điều khiển.5 2.2. Sơ đồ điều khiển và các thiết bị chính của hệ thống điều khiển.6 2.2.1. Sơ đồ điều khiển tự động .6 2.2.2. Các nguồn năng lượng cho hệ thống điều khiển.7 2.2.3. Các thiết bị điều khiển .8  Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN . 15  3.1. Điều khiển nhiệt độ. 15  3.2. Điều khiển công suất . 15  3.2.1. Phương pháp điều khiển ON-OFF . 15  3.2.2. Phương pháp điều khiển bước. 16  K ẾT LUẬN. 19  T ÀI LI ỆU THAM KHẢO . 20

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.3

Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA

THÔNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRONG ĐIỀU HOÀ

KHÔNG KHÍ .4

Chương 2: HỆ THÔNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRONG ĐIỀU HOÀ

KHÔNG KHÍ .5

2.1. Nhiệm vụ và chức năng của hệ thống điều khiển.5

2.2. Sơ đồ điều khiển và các thiết bị chính của hệ thống điều khiển.6

2.2.1. Sơ đồ điều khiển tự động .6

2.2.2. Các nguồn năng lượng cho hệ thống điều khiển.7

2.2.3. Các thiết bị điều khiển .8

Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN . 15

3.1. Điều khiển nhiệt độ. 15

3.2. Điều khiển công suất . 15

3.2.1. Phương pháp điều khiển ON-OFF . 15

3.2.2. Phương pháp điều khiển bước. 16

K ẾT LUẬN. 19

T ÀI LI ỆU THAM KHẢO . 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY