Đề tài Đẩy mạnh quá trình đổi mới phương tiện vận tải tại công ty TNHH tiếp vận Vinafco

Nội Dung Trang

Mục lục

Lời nói đầu 1

Chương 1 :Cơ sở lý luận về đổi mới phương tiện vận tải 4

1.Các khái niện cơ bản 4

1.1 Khái niệm về vận tải 4

1.2 Đặc điểm về vận tải 5

1.3 Vai trò, tác dụng của vận tải trong nền kinh tế quốc dân 6

1.4 Vận chuyển 7

1.5 Đầu tư đổi mới 7

1.6 Một số đơn vị đặc thù của ngành 7

1.7 Phương tiện vận tải ô tô 8

1.8 Lý do cần đầu tư đổi mới phương tiện vận tải 9

1.9 Các chỉ tiêu đánh giá 10

1.10 Các hình thức đổi mới 12

Chương II: Thực trạng của vấn đề đổi mới phương tiện vận tải tại công ty TNHH tiếp vận VINAFCO 13

1. Tổng quan về công ty TNHH tiếp vận VINAFCO 13

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH tiếp vận VINAFCO 14

2. Những đặc điểm kinh tế dịch vụ của công ty TNHH tiếp vận VINAFCO 16

2.1. Đặc điểm về dịch vụ Logistics 16

2.1.1 . Dịch vụ kho bãi 18

2.1.2 . Dịch vụ phân phối hàng hoá 19

2.1.3 . Dịch vụ thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá. 19

2.1.5 Dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải, cho thuê vỏ container. 20

2.1.6 Vận tải đa phương thức nội địa 20

2.1.7 Vận tải quốc tế, vận tải quá cảnh Lào, Trung quốc, Campuchia. 21

2.1.8 Vận tải hàng công trình hàng siêu trường siêu trọng, hàng nguy hiểm. 21

2.2 Đặc điểm quy trình kí nhận hợp đồng và giao nhận của VINAFCO. 21

2.3 Đặc điểm về lao động và tiền lương của công ty VINAFCO. 23

2.4- Đặc điểm về máy móc thiết bị vận tải. 26

2.5- Đặc điểm về nguồn vốn kinh doanh. 30

2.6- Thị trường của công ty. 33

2.7- Đặc điểm cơ cấu dịch vụ vận tải của công ty VINAFCO. 34

2.8- Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty VINAFCO. 36

3. Thực trạng của vấn đề trước và sau khi đổi mới tại công ty TNHH tiếp vận VINAFCO 37

3.1. Thực trạng của vấn đề trước đổi mới của công ty TNHH tiếp vận VINAFCO. 37

3.2 Thực trạng của vấn đề sau đổi mới của công ty TNHH tiếp vận VINAFCO. 38

3.2.1 Những kết quả đạt được khi thực hiện đổi mới ở công ty. 39

3.2.1.1 Những thành tích đạt được. 39

3.2.1.1.1 Thị trường 39

3.2.1.1.2- Uy tín của công ty được nâng cao 41

3.2.1.1.3- Chỉ tiêu SXKD 42

3.2.1.2 Những tồn tại trong quá trình thực hiện đổi mới. 46

3.2.1.2.1. Tiến độ đổi mới chậm. 46

3.2.1.2.2. Vốn để thực hiện quá trình đổi mới 47

3.2.1.2.3. Chưa tận dụng hết công suất của phương tiên mới. 48

3.2.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại trên. 48

3.3- Các Nhân tố ảnh hưởng tới thực hiện đổi mới phương tiện vận tải. 50

3.3.1. Nhân tố bên trong

50

3.3.2. Nhân tố bên ngoài 53

4. Phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty trong 5- 10 năm tới. 57

4.1. Đào tạo nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải 57

4.2. Đào tạo nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên trong công ty. 57

4.3. Đẩy nhanh quá trình đổi mới 58

4.4. Duy trì và mở rộng thêm các khách hàng 58

Ch ương III: Giải pháp nâng cao đổi mới phương tiện vận tải 60

1.Tạo nguồn vốn 60

2.Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ trong công ty 61

3. Đào tạo đội ngũ lái xe. 62

4.Xây dựng tiêu chuẩn cho cán bộ 63

5.Cơ sở vật chất hạ tầng tốt 65

Lời kết 67

Tài liệu tham khảo 69

Ý kiến giáo viên hướng dẫn 70

Ý kiến công ty TNHH tiếp vận VINAFCO 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY