Đề tài Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong phát triển nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1998 - 2003

A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 3

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 3

I Đầu tư phát triển ngành nông nghiệp 3

1 Vai trò và đầu tư phát triển ngành nông nghiệp việt nam 3

1.1 Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế việt nam 3

1.2 Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp 4

2 Các lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành nông nghiệp việt nam 5

II Đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với ngành nông nghịêp 8

1 Khái niệm 8

2 Vai trò của đầu tư trực nước ngoài đối với sự phát triển của nông nghiệp nông thôn 8

2.1 Đầu tư tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế 8

2.2Đầu tư tăng cường khả năng khoa học, công nghệ 9

2.3 Vốn đầu tư cho nông nghiệp 10

2.4 Cải thiện môi trường sinh thái 10

2.5 Mở rộng thị trờng nông nghiệp và nông thôn 10

2.6 Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng trong nông nghiệp và nông thôn. 11

3 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 11

4 Những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thu hút vốn FDI 12

5 một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư của FDI trong nông nghiệp 14

III Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành nông nghiệp việt nam. 14

1 Sự cần thiết của FDI đối với nông nghiệp việt nam 14

2 Cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp việt nam 15

2.1 Cơ cấu ngành nông nghiệp 16

2.2 Cơ cấu ngành lâm nghiệp 17

2.3 Cơ cấu ngành ng nghiệp 17

3 Sự tác động của FDI đối với kinh tế xã hội của Việt nam 18

3.1 Những đóng góp tích cực 18

3.2 Một số hạn chế 19

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG FDI NGÀNH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1998-2003 21

I Tình hình phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam thời gian qua 21

1 Thực trạng nên nông nghiệp việt nam 21

2 Một số vấn đề tăng trưởng và cơ cấu ngành nông nghiệp nước ta 22

3 Mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá. 23

II Thực trạng FDI trong ngành nông nghiệp. 24

1 Tình hình thu hút FDI trong nông nghiệp thời gian qua. 24

2 Những thành tựu đã đạt được 25

3 Những hạn chế và nguyên nhân 27

CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN VIỆT NAM THEO HƯỚNG CNH- HĐH 31

1 Xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ 31

2 Hoàn thiện hệ thống luật đầu tư nước ngoài 33

3 Một số biện pháp cải thiện môi trường đầu tư 34

4 Tăng cường công tác quản lý đầu tư trong nông nghiệp 37

4.1 Đối với các doanh nghiệp 37

4.2 Đối với cơ quan quản lý vĩ mô 39

C. KẾT LUẬN 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY