Đề tài Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sau khi gia nhập WTO: Vấn đề đặt ra và giải pháp

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần I: VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA WTO ĐẾN DÒNG VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM 3

1. Sự cần thiết của dòng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hiện nay 3

2. Tác động của WTO đến việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 4

2.1. Tác động đối với việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 4

2.2. Tác động của WTO đến thu hút vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA 6

Phần II: THỰC TRẠNG VỀ DÒNG VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO 9

I. Kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam từ khi gia nhập WTO 9

1. FDI và sự gia tăng đột biến sau khi gia nhập WTO 9

2. Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng đột biến vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng kí trong thời gian qua 12

3. Một số vấn đề làm hạn chế tác động của WTO đến thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và nguyên nhân 13

3.1. Những hạn chế còn tồn tại 13

3.2. Nguyên nhân 15

3.2.1. Về luật pháp, chính sách 15

3.2.2. Về công tác quy hoạch 15

3.2.3. Về cơ sở hạ tầng 16

3.2.4. Về nguồn nhân lực 16

3.2.5. Về xúc tiến đầu tư 16

II. Thực trạng thu hút và sử dụng vốn ODA thời kì hậu WTO 16

1. Những kết quả đạt được 16

2. Một số khó khăn, hạn chế trong việc thu hút và sử dụng vốn ODA hiện nay và nguyên nhân của vấn đề 18

2.1. Những khó khăn, hạn chế 18

2.2. Nguyên nhân của vấn đề 20

Phần III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIA NHẬP WTO 22

1. Giải pháp đối với thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài 22

1.1. Giải pháp về chính sách thu hút đầu tư 22

1.2. Giải pháp về quy hoạch 23

1.3. Giải pháp về cải thiện cơ sở hạ tầng 24

1.4. Giải pháp về nguồn nhân lực 24

1.5. Giải pháp về công tác phối hợp trong quản lý nhà nước đối với hoạt động ĐTNN 25

1.6. Giải pháp về xúc tiến đầu tư 25

2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA 26

2.1. Cải thiện công tác quản lí 26

2.2. Nâng cao các khâu trong công tác thực hiện dự án, chương trình 27

2.3. Nâng cao năng lực cán bộ quản lí 27

KẾT LUẬN 28

Tài liệu tham khảo 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY