Đề tài Đầu tư dự án nhà sách River Library

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1MỤC TIÊU ĐẦU TƯ 2PHẦN 1 3CÁC CĂN CỨ, CƠ SỞ XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 31.1 Cơ sở pháp lí: 31.2 Môi trường đầu tư: 5PHẦN 2 6NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 62.1 Phân tích đánh giá khái quát thị trường tổng thể 62.2 Phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu 62.3 Xác định sản phẩm của dự án 82.4 Dự báo cung cầu thị trường về sản phẩm trong tương lai 102.4.1 Xác định cầu của sản phẩm 102.4.2 Xác định cung của sản phẩm 102.5 Nghiên cứu vấn đề Marketing 11PHẦN 3 13NGHIÊN CỨU ĐỊA ĐIỂM 13PHẦN 4 15TỔ CHỨC, QUẢN LÍ DỰ ÁN 154.1 Tổ chức 154.2 Ban Quản lý 15PHẦN 5 16PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHỈNH CỦA DỰ ÁN 165.1 Các nguồn lực và kế hoạch sử dụng quỹ 165.2 Dự báo tài chính 175.3 Các bảng tính 215.4 Đánh giá hiệu quả tài chính qua các chỉ tiêu 24PHẦN 6 26PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI 266.1. Lợi ích kinh tế 266.2. Lợi ích xã hội 26KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 28

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ 2

PHẦN 1 3

CÁC CĂN CỨ, CƠ SỞ XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 3

1.1 Cơ sở pháp lí: 3

1.2 Môi trường đầu tư: 5

PHẦN 2 6

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 6

2.1 Phân tích đánh giá khái quát thị trường tổng thể 6

2.2 Phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu 6

2.3 Xác định sản phẩm của dự án 8

2.4 Dự báo cung cầu thị trường về sản phẩm trong tương lai 10

2.4.1 Xác định cầu của sản phẩm 10

2.4.2 Xác định cung của sản phẩm 10

2.5 Nghiên cứu vấn đề Marketing 11

PHẦN 3 13

NGHIÊN CỨU ĐỊA ĐIỂM 13

PHẦN 4 15

TỔ CHỨC, QUẢN LÍ DỰ ÁN 15

4.1 Tổ chức 15

4.2 Ban Quản lý 15

PHẦN 5 16

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHỈNH CỦA DỰ ÁN 16

5.1 Các nguồn lực và kế hoạch sử dụng quỹ 16

5.2 Dự báo tài chính 17

5.3 Các bảng tính 21

5.4 Đánh giá hiệu quả tài chính qua các chỉ tiêu 24

PHẦN 6 26

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI 26

6.1. Lợi ích kinh tế 26

6.2. Lợi ích xã hội 26

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY